Sistem për promovim të marketingut dhe shitjeve

Microsoft Dynamics™ CRM

Shitet më shumë. Përmirësoni rezultatet. Implementimi i Mycrosoft Dynamics™ CRM do ta bëjë më të lehtë rrugën drejt klientëve të rinj, duke rritur kënaqësinë dhe përfitimin e klientëve ekzistues.

Zgjidhjet CRM janë krijuar për të automatizuar proceset e marketingut dhe shitjeve dhe për të përmirësuar mbështetjen e IT për vendimmarrje. Me rritjen e aktivitetit të marketingut dhe shitjeve, përdorimi i një zgjidhjeje CRM mund të reduktojë ndjeshëm kostot, të rrisë shitjet dhe kënaqësinë e klientit.

Microsoft Dynamics™ CRM është një zgjidhje gjithëpërfshirëse e menaxhimit të marrëdhënieve me klientët që mbështet proceset e biznesit nga marketingu dhe shitjet tek mbështetja për klientët ekzistues. Përparësitë kryesore të zgjidhjes janë integrimi me Microsoft Outlook, ndërfaqja intuitive e përdoruesit, fleksibiliteti i lartë i përdorimit dhe vendosja e shpejtë. Kjo do të thotë që nevojitet më pak kohë për të trajnuar punonjësit, të cilët mund të fillojnë punën më shpejt dhe të fokusohen në aspektin më të rëndësishëm të biznesit tuaj – klientët tuaj.

Pse Softeh rekomandon Microsoft Dynamics™ CRM për klientët e tij

Përfitimet e Microsoft Dynamics ™ CRM

Qasje e shpejtë dhe transparente në informacionin e klientit

CRM ofron akses të shpejtë dhe të lehtë në informacionin e klientit për të gjithë punonjësit që kanë nevojë për të kryer punën e tyre në kohë reale. Profilet individuale të klientëve mund të shikohen, modifikohen dhe analizohen nga të gjithë punonjësit që kanë nevojë për këtë informacion për punën e tyre. Historia e klientit gjurmohet: nga kontakti i parë, deri te fatura e lëshuar dhe aktivitetet pasuese të shitjes.

Mbështetje e përgjegjshme ndaj klientit

Të kesh një histori të plotë të kontaktit me klientët do të thotë që ne mund të ndihmojmë më shpejt me ankesat ose problemet, duke i kujtuar klientit se nevojitet një shërbim ose një rinovim.

Mbështetje në përgatitjen e planeve të marketingut dhe shitjeve

Bazuar në tendencat historike të tregut, situatën aktuale të porosive dhe dinamikën e kërkesës për produktet tona gjatë gjithë vitit, si dhe informacione të tjera të biznesit të ruajtura në CRM, përgatitja e aktiviteteve vjetore dhe mujore të marketingut dhe shitjeve është më e lehtë. Kjo qasje na lejon të parashikojmë ndryshimet në treg dhe të reagojmë ndaj tyre më shpejt se sa konkurrentët tanë.

Integrimi me aplikacione të tjera biznesi

Microsoft Dynamics™ CRM integrohet me zgjidhje të tjera të inteligjencës së biznesit në kompani, duke mundësuar rrjedhje më të shpejtë dhe më efikase të informacionit. Duke lidhur sistemet e informacionit, ne përshpejtojmë faturimin, kemi një pasqyrë të përditësuar të niveleve të stokut, matim efektivitetin e aktiviteteve të marketingut dhe në përgjithësi sigurojmë transparencë dhe efikasitet më të madh të biznesit.

Ne si Softeh kujdesemi për: