pa_accounting_logo

Stabiliteti, besueshmëria dhe pajtueshmëria ligjore

Do të shpenzoni më pak kohë duke futur të dhëna, do të keni efikasitet më të mirë dhe do të bëni më pak gabime në futjen e të dhënave. Të gjitha ndryshimet ligjore dhe standardet përditësohen automatikisht në softuer nëpërmjet internetit, kështu që shërbimi juaj do të jetë gjithmonë në përputhje. Softueri i kontabilitetit PANTHEON ju lejon gjithashtu të zhvilloni konsulencë dhe analiza financiare dhe shërbime të ngjashme.

accounting_dept

Kontabiliteti në ndërmarrje

Me PANTHEON ne mund të mbulojmë të gjitha proceset e biznesit në një kompani: blerje, shitje, prodhim, shërbim dhe procese mbështetëse: HR, financa, kontabilitet, planifikim, kontroll. Nga një start-up i vogël, kur mund të keni nevojë vetëm për faturim, në një kompani më të madhe me disa degë dhe operacione ndërkombëtare, gjithmonë është me ju. Ai do të rritet me ju, duke iu përshtatur nevojave tuaja dhe duke punuar së bashku me softuer të tjerë si themeli i sistemit tuaj të IT-së, kështu që është i disponueshëm në disa versione në varësi të funksioneve që ofron. Përveç funksioneve të shumta të informacionit, ai ofron një sërë mjetesh për të lehtësuar punën e kontabilistëve.

accounting_service

Shërbimet e kontabilitetit

PANTHEON ofron shërbime të kontabilitetit me një softuer kontabël efikas, të qëndrueshëm, të sigurt dhe të fuqishëm që është i lehtë për t’u përdorur. Me analitikën e biznesit, kontabilisti mund të ofrojë këshilla biznesi për klientët e tij, të ketë mundësinë të lëshojë raporte biznesi që mund të eksportohen nga PANTHEON në PDF, MS Excel ose e-mail, dhe të dorëzojë bilancet  tek Administrata Tatimore direkt nga softueri përmes lidhjës në internet. Me Hosting, mund ta përdorni softuerin pa asnjë investim në infrastrukturë dhe mirëmbajtje.

Për ta bërë më të lehtë fillimin e një biznesi, ne kemi përgatitur një udhëzues për sipërmarrësitqë sapo kanë filluar biznesin e tyre, të vetëpunësuar dhe ata që drejtojnë biznese të vogla.

Lista e çmimeve për PANTHEON Accounting

PANTHEON™ ME

39.90
/muaj hosting
 • (Blerja e licencës: 999 € + upgrade vjetor: 209.79 €)
 • Operacionet e keshit
 • Lëshimi dhe pranimi i faturave
 • Faturimi elektronik
 • Invertari dhe depot
 • Menaxhimi i udhëtimeve
 • Burimet njerëzore
 • Operacionet jashtë vendit
 • Kontabilitet
 • Pagat
 • Analizat biznesore
 • Prodhimi bazë
 • Asetet fikse
 • Shërbimet
 • Inteligjenca biznesore – Out-of-the-box dashboards
 • Inteligjenca biznesore – Customized dashboards
 • Inteligjenca biznesore – Analizat, raporte, planifikime

PANTHEON me qera (Hosting)

Të dhënat që futni në PANTHEON™ (p.sh. faturat, stoqet, kontabiliteti, lista e pagave, etj.) ruhen të gjitha në një bazë të dhënash, zakonisht në një kompjuter të dedikuar, të quajtur server. Serveri është gjithmonë aktiv në mënyrë që të dhënat të jenë gjithmonë të aksesueshme dhe ka masa të përshtatshme sigurie për të parandaluar humbjen e të dhënave, veçanërisht kopjet rezervë, mbrojtjen fizike dhe softuerike. PANTHEON Hosting paguhet si pjesë e një tarife mujore me tarifë fikse dhe përfshin përdorimin e softuerit, përditësimet ligjore, arkivimin e të dhënave dhe marrjen me qira të serverit.

Blerja e PANTHEON-it

Nëse vendosni të blini softuerin, ai instalohet në kompjuterin/serverin tuaj, në këtë rast ju jeni përgjegjës për përmirësimet e rregullta në versionet e reja të softuerit (ndryshimet ligjore dhe funksionalitetet e reja) dhe për arkivimin e të dhënave. Ju paguani çmimin e blerjes në një shumë të vetme, softueri kalon në pronësinë tuaj, dhe ju tarifoheni një herë në vit me një tarifë fikse për përditësimin e softuerit.