pa_retail_logo

Zgjidhje arkëtare

Për menaxhim të lehtë të parave në pajisjet mobile, për shërbime dhe biznese me pakicë, në zyrë apo në terren.

retail_mobilne_blagajne1

Arkat mobile RA/RC/RF

 • Menaxhimi i parave tuaja në pajisjet mobile.
 • I përshtatshëm për shërbime dhe biznese me pakicë, në zyre apo në terren.
 • Lehtë për t’u përdorur dhe mbështetje falas.
retail_pc_blagajne1

Arka të avancuara për PC RT/RE

 • Arka kompjuterike për përdoruesit kërkues që duan menaxhim transparent të operacioneve të tyre në pikat e shitjes.
 • Ato mundësojnë porositjen dhe pranimin e mallit, monitorimin e statusit të porosive, kontrollin e arkave të tjera, transfertat ndërmjet depove, inventarin dhe menaxhimin e avancuar të parasë.
 • I përshtatshëm për restorante, shitje me pakicë dhe shërbime.

Arkë plotësisht funksionale edhe në terren

Aplikacioni mobil PANTHEON Retail punon në tableta kompjuterik në Android dhe telefona të mençur. Ky aplikacion siguron një zgjidhje moderne, të besueshme dhe miqësore për përdoruesit, duke e bërë atë të domosdoshëm për ata që:

 • bëjnë shitje në terren ose në dyqan,
 • janë të angazhuar në aktivitete shërbimi (sallone ondulimi, dyqane të luleve, pastrime në terren, tregtarët, kosmetika, shërbime të ofruara në shtëpi, etj.)
 • që bën shitje në tezga, markete dhe panaire.

Lista e çmimeve për PANTHEON Retail

PANTHEON™ RA

9,00
/muaj
 • Arkë mobile
 • Operacionet e arkës
 • Pasqyrë e artikujve dhe çmimeve
 • Raporte dhe analiza të shitjeve
 • Pasqyrë e mbylljes së arkës sipas ditëve
 • Lëshimi dhe pranimi i faturave

PANTHEON™ RC

11,00
/muaj
 • Arkë mobile
 • Operacione të arkës
 • Pasqyrë e artikujve dhe çmimeve
 • Raporte dhe analiza të shitjeve
 • Pasqyrë e mbylljes së arkës sipas ditëve
 • Lëshimi dhe pranimi i faturave
 • Sinkronizimi i të dhënave me arka të shumta
 • Menaxhimi i centralizuar i listave të kodeve, raporteve, formatimi i skedarëve të eksportit për kontabilitet, Akti për Ndryshimin e Aktit të Procedurës Tatimore (ZdavP2F), dokumente PDF, etj.

PANTHEON™ RT

14,90
/muaj
 • (Blerja e licencës:: 299 € + upgrade vjetor: 62,79 €)
 • Arkëtar
 • Faturimi nëpërmjet terminalit POS
 • Menaxhimi i artikujve të back office
 • Sinkronizimi i listës së kodeve të partnerëve të shumëfishtë
 • Metodat e paracaktuara të pagesës
 • Opsioni i ndarjes së pagesës
 • Pasqyrë e mbylljeve

PANTHEON™ RE

23,90
/muaj
 • (Blerja e licencës:: 559 € + upgrade vjetor: 117,39 €)
 • Operacione të keshit
 • Shitjet, blerjet dhe porositë
 • Shitja Online (Online Store)
 • Lëshim dhe pranim i faturave
 • Inventari dhe depot

Blerja e PANTHEON-it

Nëse vendosni të blini softuerin, ai instalohet në kompjuterin/serverin tuaj, në këtë rast ju jeni përgjegjës për përmirësimet e rregullta në versionet e reja të softuerit (ndryshimet ligjore dhe funksionalitetet e reja) dhe për arkivimin e të dhënave. Ju paguani çmimin e blerjes në një shumë të vetme, softueri kalon në pronësinë tuaj, dhe ju tarifoheni një herë në vit me një tarifë fikse për përditësimin e softuerit.

PANTHEON me qera (Hosting)

Të dhënat që futni në PANTHEON™ (p.sh. faturat, stoqet, kontabiliteti, lista e pagave, etj.) ruhen të gjitha në një bazë të dhënash, zakonisht në një kompjuter të dedikuar, të quajtur server. Serveri është gjithmonë aktiv në mënyrë që të dhënat të jenë gjithmonë të aksesueshme dhe ka masa të përshtatshme sigurie për të parandaluar humbjen e të dhënave, veçanërisht kopjet rezervë, mbrojtjen fizike dhe softuerike. PANTHEON Hosting paguhet si pjesë e një tarife mujore me tarifë fikse dhe përfshin përdorimin e softuerit, përditësimet ligjore, arkivimin e të dhënave dhe marrjen me qira të serverit.