Pantheon_LOGO_SLO

Softuer biznesi i përshtatur për ta bërë të lehtë drejtimin e një biznesi të vogël

Sistem i adaptueshëm për biznesin tuaj, plotësisht i qëndrueshëm edhe në planin afatgjatë

Stabilitet, besueshmëri dhe pajtueshmëri ligjore për shërbimet e kontabilitetit

Zgjidhje arkëtare për ta bërë më të lehtë punën në shitje me pakicë

 

Program për sektorin publik dhe institucionet qeveritare

Një mjet i fuqishëm softuerësh për mbështetje gjithëpërfshirëse të biznesit në fermë

Zgjidhje shtesë për fusha të veçanta të biznesit

Kontrolloni dhe menaxhoni të gjitha proceset tuaja të prodhimit nga lënda e parë deri tek produktet finale

Shndërroni të dhënat tuaja në fitim

Sistemet Moderne ERP (Enterprise Resource Planning) janë zgjidhje që sigurojnë që bizneset të mund të përgjigjen shpejt, të punojnë me klientët, furnitorët dhe partnerët e biznesit në një treg global, në internet, kudo, dhe në çdo kohë.

Duke zgjedhur programin e duhur të biznesit, ju mund të rrisni shumë fitimet e kompanisë suaj. Softeh rekomandon sistemin ERP Pantheon™, i cili përfaqëson raportin më të mirë midis cilësisë dhe çmimit në treg.

Pantheon™ është një sistem informacioni biznesi i përshtatur për kompaninë tuaj, i cili ndjek vazhdimisht risitë e tregut dhe funksionon në përputhje me legjislacionin. Ai është projektuar për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe ofron kontroll të plotë dhe mbështetje IT mbi të gjitha proceset e biznesit në ndërmarrje.

Zgjidhja Pantheon™ mundëson