Sistemi za pospeševanje trženja in prodaje

Microsoft Dynamics™ CRM

Prodajte več. Izboljšajte rezultate.Z implementacijo Mycrosoft Dynamics™ CRM bo pot do novih kupcev enostavnejša, hkrati pa boste povečali zadovoljstvo ter dobičkonosnost obstoječih kupcev.

Rešitve CRM so namenjene avtomatizaciji tržnih in prodajnih procesov ter izboljšanju informacijske podpore za sprejemanje odločitev. Ob povečani aktivnosti na področju trženja in prodaje lahko uporaba rešitve CRM bistveno zniža stroške in poveča prodajo ter zadovoljstvo strank.

Microsoft Dynamics™ CRM je celovita rešitev za upravljanje odnosov s strankami, ki podpira poslovne procese od trženja in prodaje, do podpore obstoječim strankam. Glavne prednosti rešitve so predvsem integracija z rešitvijo Microsoft Outlook, intuitiven uporabniški vmesnik, velika fleksibilnost uporabe in hitra uvedba. To pomeni, da je potrebnega manj časa za izobraževanje zaposlenih, ki lahko hitreje pričnejo z delom in se posvetijo ključnemu vidiku poslovanja – vašim kupcem.

Zakaj podjetje Softeh
svojim strankam priporoča Microsoft Dynamics™ CRM

Prednosti rešitve Microsoft Dynamics™ CRM

Hiter in pregleden dostop do informacij o strankah

CRM omogoča hiter in enostaven dostop do informacij o strankah vsem zaposlenim, ki te informacije potrebujejo pri svojem delu v realnem času. Profile posameznih strank lahko pregledujejo, urejajo in analizirajo vsi zaposleni, ki te informacije potrebujejo pri svojem delu. Spremlja se zgodovina stranke: od prvega stika, do izdanega računa in nadaljnjih prodajnih aktivnosti.

Odzivna podpora strankam

Ker imamo celotno zgodovino stikov s stranko, hitreje priskočimo na pomoč pri reklamacijah ali težavah, stranko opomnimo, da je potreben servis ali obnovitev nakupa.

Podpora pri pripravi trženjskih in prodajnih planov

Na podlagi podatkov o preteklih gibanjih na tržišču, o trenutnem stanju naročil in dinamiki povpraševanja po naših izdelkih čez leto, ter ostalih poslovnih informacijah, ki so shranjene v CRM, je priprava letnih in mesečnih trženjskih in prodajnih aktivnosti enostavnejša. Tak pristop omogoča predvidevanje sprememb na trgu, na katere se lahko odzovemo hitreje kot konkurenca.

Povezovanje z ostalimi poslovnimi aplikacijami

Microsoft Dynamics™ CRM je povezljiv z ostalimi poslovno informacijskimi rešitvami v podjetju in tako omogoča hitrejši in učinkovitejši pretok informacij. S povezavo informacijskih sistemov pospešimo izdajanje računov, imamo ažuren pregled nad stanjem zalog, merimo učinkovitost trženjskih aktivnosti in nasploh poskrbimo za večjo transparentnost in učinkovitost poslovanja.

V podjetju Softeh poskrbimo za: