small_business_logo-1

Për menaxhim të bizneseve të vogla

PANTHEON Small Business ofron të gjitha funksionet bazë (me opsionin për t’u zgjeruar në funksione të avancuara) për të përmbushur nevojat e bizneseve të vogla dhe tregtarëve të vetëm që duan të fokusohen në biznesin e tyre në vend që të humbin kohë dhe para duke krijuar një softuer biznesi.
circle_small

Për tregtarët individualë dhe bizneset e vogla

Bizneset e vogla nuk kanë nevojë për një sistem kompleks biznesi dhe shumica e tyre përfitojnë nga shërbimet e kontraktuara të kontabilitetit. Kjo është arsyeja pse ne kemi zhvilluar një version të thjeshtë të PANTHEON për bizneset e vogla që mbulon funksionet bazë të nevojshme për një biznes gjithëpërfshirës:

 • Operacionet e keshit 
 • Lëshimi dhe pranimi i faturave
 • E-biznesi dhe dyqanet online
 • Invertari dhe depot
 • Të dhënat bazë të personelit
 • Menaxhimi i udhëtimeve
circle_medium

Për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme

Për kompanitë më të vogla që kanë procese biznesi pak më komplekse dhe gjithashtu menaxhojnë kontabilitetin e tyre, ekziston një version më kompleks i PANTHEON që mbulon funksionalitetet e mëposhtme:

 • Operacionet e keshit
 • Lëshimi dhe pranimi i faturave
 • E-biznesi dhe dyqanet online
 • Invertari dhe depot
 • Menaxhimi i udhëtimeve
 • Burimet njerëzore
 • Kontabiliteti
 • Llogaritja e pagave
 • Analizat biznesore
 • Prodhimi bazë
 • Asetet fikse
 • Shërbimet

Për t’ju ndihmuar të filloni, ne kemi përgatitur një udhëzues për sipërmarrësit që sapo kanë filluar, tregtarët individualë dhe ata që drejtojnë biznese të vogla.

Lista e çmimeve për PANTHEON Small Business

PANTHEON™ LX

9.90
/muaj hosting
 • (Blerja e licencës: 119,00 € + upgrade vjetor: 24.99 €)
 • Operacionet e Keshit (arkave)
 • Lëshimi dhe pranimi i faturave
 • Shitja Online (Online Store)
 • Inventari dhe depot
 • Menaxhimi i udhëtimeve
 • Burimet njerëzore
 • Operacionet jashtë vendit
 • Kontabilitet
 • Pagat
 • Analizat biznesore
 • Prodhimi bazë
 • Asetet fikse
 • Shërbimet

PANTHEON™ LT

14.90
/muaj hosting
 • (Blerja e licencës: 299,00 € + upgrade vjetor: 62.79 €)
 • Operacionet e Keshit (arkave)
 • Lëshimi dhe pranimi i faturave
 • Shitja Online (Online Store)
 • Inventari dhe depot
 • Menaxhimi i udhëtimeve
 • Burimet njerëzore
 • Operacionet jashtë vendit
 • Kontabilitet
 • Pagat
 • Analizat biznesore
 • Prodhimi bazë
 • Asetet fikse
 • Shërbimet

PANTHEON™ SE

36.90
/muaj hosting
 • (Blerja e licencës: 899.00 € + upgrade vjetor: 188.79 €)
 • Operacionet e Keshit (arkave)
 • Lëshimi dhe pranimi i faturave
 • Shitja Online (Online Store)
 • Inventari dhe depot
 • Menaxhimi i udhëtimeve
 • Burimet njerëzore
 • Operacionet jashtë vendit
 • Kontabilitet
 • Pagat
 • Analizat biznesore
 • Prodhimi bazë
 • Asetet fikse
 • Shërbimet

Blerja e PANTHEON-it

Nëse vendosni të blini softuerin, ai instalohet në kompjuterin/serverin tuaj, në këtë rast ju jeni përgjegjës për përmirësimet e rregullta në versionet e reja të softuerit (ndryshimet ligjore dhe funksionalitetet e reja) dhe për arkivimin e të dhënave. Ju paguani çmimin e blerjes në një shumë të vetme, softueri kalon në pronësinë tuaj, dhe ju tarifoheni një herë në vit me një tarifë fikse për përditësimin e softuerit.

PANTHEON-i me qera (Hosting)

Të dhënat që futni në PANTHEON™ (p.sh. faturat, stoqet, kontabiliteti, lista e pagave, etj.) ruhen të gjitha në një bazë të dhënash, zakonisht në një kompjuter të dedikuar, të quajtur server. Serveri është gjithmonë aktiv në mënyrë që të dhënat të jenë gjithmonë të aksesueshme dhe ka masa të përshtatshme sigurie për të parandaluar humbjen e të dhënave, veçanërisht kopjet rezervë, mbrojtjen fizike dhe softuerike. PANTHEON Hosting paguhet si pjesë e një tarife mujore me tarifë fikse dhe përfshin përdorimin e softuerit, përditësimet ligjore, arkivimin e të dhënave dhe marrjen me qira të serverit.