pantheon_enterprise_logo

Odličen pri prilagajanju vašim poslovnim potrebam

PANTHEON Enterprise je poslovni informacijski sistem za hitro rastoča podjetja, ki stavijo na stabilnost in napredne funkcionalnosti ter potrebujejo prilagodljiv sistem. Širok nabor funkcionalnosti omogoča, da sistem uporabljajo vsi v podjetju, od vodstva do nabave in računovodstva, poleg tega pa lahko izkoristite tudi vse prednosti poslovne inteligence (nadzorne plošče, analitika, poročila, načrtovanje).

Vedno skladen z zakonodajo

PANTHEON se redno prilagaja – osvežuje glede na spremembe v zakonodaji (plače, dohodnina, DDV itd). Osveževanje se zgodi ob vseh pomembnih spremembah zakonodaje. Vse spremembe se preko interneta avtomatično prenesejo do uporabnika – hitro in enostavno!

Mednarodno poslovanje

PANTHEON je na voljo v različnih zakonodajnih in jezikovnih lokalizacijah – podjetja tako poslujejo v skladu z zakoni tuje države, za potrebe tujih delavcev pa je celoten program PANTHEON preveden v lokalni jezik.

Pregled poslovanja na vašem namizju

V napredne verzije PANTHEON-a je vgrajena zmogljiva poslovna analitika, ki omogoča pregledovanje poslovanja na vseh nivojih podjetja. Tako ima vodstvo podjetja vedno pregled nad poslovanjem, ključnih informacij pa ni več potrebno iskati na več mestih.

Dodatne rešitve

Zaradi specifičnih potreb uporabnikov je za PANTHEON na voljo veliko število vertikalnih rešitev, ki jih razvija tako Datalab kot tudi neodvisna partnerska podjetja. Tako lahko uporabniki nadgrajujejo in dopolnjujejo svoj PANTHEON s specifičnimi rešitvami.

Nadzorne plošče

Nadzorne plošče so namenjene menedžmentu, analitikom in vsem ostalim, ki želijo orodje za pregled procesov v podjetju. Nadzorne plošče so izredno enostavne za uporabo in omogočajo prirejanje funkcij posameznikom. Tako je lahko sistem prirejen za potrebe direktorja, ki mu prikazuje samo ključne kazalce in podatke, analitiku ali finančniku pa prikazuje bolj podrobne, specifične podatke. Uporabniki si lahko naredijo poljubno število nadzornih plošč, na voljo pa imajo tudi predpripravljene nadzorne plošče. V slednjih so že pripravljeni različni parametri, formule in načini prikaza poslovanja podjetja, tako da jih je samo potrebno napolniti s podatki in že lahko pregledujemo poslovanje. Tako ključnih informacij ni več potrebno iskati po najrazličnejših lokacijah, jih prepisovati, kopirati in združevati na ločenih dokumentih. PANTHEON nadzorna plošča jih poišče namesto vas in lepo oblikovane prikaže na namizju.

Pregled poslovanja se lahko priredi potrebam zaposlenih. Tako bo na primer direktor pregledoval druge podatke kot prodajnik, le-ta pa spet drugačne kot vodja računovodstva. Podatke je možno prikazovati v enostavni obliki ali pa v bolj specifični obliki.Ker je poslovna analitika že integrirana v PANTHEON, ne zahteva nikakršnih prilagajanj ali programiranja. Predhodna integriranost s centralnim sistemom hkrati pomeni nižjo ceno in manjše stroške vzdrževanja

 

Primer prikaza direktorskih podatkov:

 • Pregled narejenega dela po projektih
 • Koliko denarja je na računu odprtih ali zaprtih postavk
 • Terjatve in obveznosti
 • Na katerih segmentih so projekti
 • Mesečni rezultat dela
 • Grobe številke po dolgovih in terjatvah

Direktor vidi samo tiste podatke, ki so zanj pomembni, detajli so prepuščeni podpornemu osebju.

Načrtovanje

Želje uporabnikov po enostavni uporabi nismo pozabili niti pri razvoju Načrtovanja. Načrtovanje je omogočeno za področja prodaje, nabave, plač in financ; za poljubna časovna obdobja in po poljubnih parametrih (subjektih, državah, artiklih, klasifikacijah, oddelkih …). Načrtovane podatke je s pomočjo indeksov, razlik in kumulativ mogoče hitro primerjati z realiziranimi podatki. Poleg naštetega pa Načrtovanje odlikujejo tudi napredna orodja, kot je Generator načrta, ki na podlagi pretekle realizacije in odstotka povečanja/zmanjšanja načrtuje avtomatsko.

Poslovna poročila

Pri razvoju Poročil je bila na prvem mestu zahteva, da razvijemo uporabniku kar najbolj enostavno uporabo, zato smo razvili postopek »Izdelava poročil v štirih korakih«. Kot že samo ime pove, je s pomočjo ZEUS Poročil mogoče iz predpripravljenih oblik poročil in nekaj dodatnih nastavitev izdelati poljubno poročilo v štirih preprostih korakih. Seveda je vsako tako izdelano poročilo mogoče tudi natisniti, shraniti, izvoziti v Excel, ipd. Poročila so lahko tako tabelarična kot grafična.

Analize

ZEUS analiza je namenjena tako nezahtevnim uporabnikom, katerim je namenjen način dela »povleci in spusti«, kot tudi zahtevnejšim uporabnikom. Predvsem slednji bodo lahko maksimalno izkoristili vse možnosti, ki jih ponuja ZEUS Analiza. Analitične sposobnosti ZEUS Analiz so zagotovljene z uporabo vrtilne tabele in vrtilnega grafa, ki nudita funkcije, kot so vrtanje v globino, vrtenje dimenzij in filtriranje, ter z uporabo dodatnih funkcionalnosti, kot so vrtanje skozi (povezava na izhodiščne dokumente in šifrante), indeksi, izvoz v Excel, shranjevanje, itd.

Cenik programske opreme PANTHEON™ Enterprise

PANTHEON™ SE

52,90
/mesec za najem licence
 • (Nakup licence: 1.399,00 € + letno osveževanje: 293,79 €)
 • Blagajniško poslovanje
 • Izdaja in prejem dokumentov
 • Poslovanje z eRačuni
 • Zaloge in skladišča
 • Potni nalogi
 • Osnovna kadrovska evidenca
 • Poslovanje s tujino
 • Lastno računovodstvo
 • Obračuni plač
 • Poslovna analitika
 • Osnovna proizvodnja
 • Osnovna sredstva
 • Servis
 • Poslovna inteligenca – prednastavljene nadzorne plošče
 • Poslovna inteligenca – nadzorne plošče po meri
 • Poslovna inteligenca – analize, poročila, načrtovanje

PANTHEON™ ME

59,90
/mesec za najem licence
 • Nakup licence: 1.599 € + letno osveževanje: 335,79 €)
 • Blagajniško poslovanje
 • Izdaja in prejem dokumentov
 • Poslovanje z eRačuni
 • Zaloge in skladišča
 • Potni nalogi
 • Osnovna kadrovska evidenca
 • Poslovanje s tujino
 • Lastno računovodstvo
 • Obračuni plač
 • Poslovna analitika
 • Osnovna proizvodnja
 • Osnovna sredstva
 • Servis
 • Poslovna inteligenca – prednastavljene nadzorne plošče
 • Poslovna inteligenca – nadzorne plošče po meri
 • Poslovna inteligenca – analize, poročila, načrtovanje

Najem PANTHEON-a (gostovanje)

Podatki, ki jih vnašate v program PANTHEON™ (npr. fakture, zaloge, računovodstvo, plače, ipd.) so vsi shranjeni v bazi podatkov, ki je običajno na namenskem računalniku, t.i. strežniku. Strežnik je vedno aktiven, da so tudi podatki vedno dostopni, poleg tega pa so na strežniku ustrezni varnostni ukrepi, ki preprečujejo izgubo podatkov, predvsem izdelava varnostnih kopij ter fizična in programska zaščita. PANTHEON Gostovanje plačujete v sklopu mesečnega pavšala in vključuje uporabo programa, zakonske posodobitve, arhiviranje podatkov in najem strežnika.

Nakup PANTHEON-a

Če se odločite za nakup programa, je le-ta nameščen na vašem računalniku/strežniku in v tem primeru sami skrbite za redne nadgradnje programa na nove verzije (zakonske spremembe in nove funkcionalnosti) ter za arhiviranje podatkov. Znesek nakupa poravnate v enkratnem znesku, program preide v vašo last, enkrat letno pa se vam obračuna pavšal za osveževanje programa.