pa_manufacture_logo

Prilagodljiv program za vodenje proizvodnje

PANTHEON Manufacture je poslovni informacijski sistem za proizvodno orientirana podjetja, ki stavijo na stabilnost in napredne zmogljivosti ter potrebujejo prilagodljiv sistem. Širok nabor funkcij omogoča, da sistem uporabljajo vsi v podjetju, od vodstva do nabave in računovodstva, poleg tega pa lahko izkoristite tudi vse prednosti poslovne inteligence (nadzorne plošče, analitika, poročila, načrtovanje).

Enostavna proizvodnja

PANTHEON obvladuje vse procese enostavne proizvodnje ter proizvodnje s planiranjem in terminiranjem. Programsko okno Obdelava delovnih nalogov je izhodiščno okno za krmiljenje proizvodnje, v katerem je tudi pregledna specifikacija podatkov o proizvodnih delovnih nalogih.

Proizvodnja s planiranjem in terminiranjem

Terminiranje v PANTHEON MF je podrobna terminska razdelava in usklajevanje rokov izdelave ter obvladovanje proizvodnih resursov. Terminiranje izvajamo iz operativnih proizvodnih načrtov ob upoštevanju podatkov kosovnic, predvsem iz tehnoloških postopkov izdelave delovnih operacij.

Predkalkulacije, pokalkulacije in analize v proizvodnji

S predkalkulacijo okvirno izračunamo ceno izdelkov, ki jih izdelujemo in sestavljamo v proizvodnem procesu, po podatkih iz osnovnih kosovnic, kjer so določene količine predvidenih (normativnih) neposrednih potroškov materiala in dela.

Cenik programske opreme PANTHEON Manufacture

PANTHEON™ SE

52,90
/mesec za najem licence
 • (Nakup licence: 1.399,00 € + letno osveževanje: 293,79 €)
 • Blagajniško poslovanje
 • Izdaja in prejem dokumentov
 • Poslovanje z eRačuni
 • Zaloge in skladišča
 • Potni nalogi
 • Osnovna kadrovska evidenca
 • Poslovanje s tujino
 • Lastno računovodstvo
 • Obračuni plač
 • Poslovna analitika
 • Osnovna proizvodnja
 • Osnovna sredstva
 • Servis
 • Poslovna inteligenca – prednastavljene nadzorne plošče
 • Poslovna inteligenca – nadzorne plošče po meri
 • Poslovna inteligenca – analize, poročila, načrtovanje
 • Proizvodnja – planiranje
 • Proizvodnja – terminiranje
 • Proizvodnja – napredni delovni nalogi
 • Proizvodnja – kosovnice z alternativami

PANTHEON™ MF

79,90
/mesec za najem licence
 • (Nakup licence: 2.299 € + letno osveževanje: 482,79 €)
 • Blagajniško poslovanje
 • Izdaja in prejem dokumentov
 • Poslovanje z eRačuni
 • Zaloge in skladišča
 • Potni nalogi
 • Osnovna kadrovska evidenca
 • Poslovanje s tujino
 • Lastno računovodstvo
 • Obračuni plač
 • Poslovna analitika
 • Osnovna proizvodnja
 • Osnovna sredstva
 • Servis
 • Poslovna inteligenca – prednastavljene nadzorne plošče
 • Poslovna inteligenca – nadzorne plošče po meri
 • Poslovna inteligenca – analize, poročila, načrtovanje
 • Proizvodnja – planiranje
 • Proizvodnja – terminiranje
 • Proizvodnja – napredni delovni nalogi
 • Proizvodnja – kosovnice z alternativami

Najem PANTHEON-a (gostovanje)

Podatki, ki jih vnašate v program PANTHEON™ (npr. fakture, zaloge, računovodstvo, plače, ipd.) so vsi shranjeni v bazi podatkov, ki je običajno na namenskem računalniku, t.i. strežniku. Strežnik je vedno aktiven, da so tudi podatki vedno dostopni, poleg tega pa so na strežniku ustrezni varnostni ukrepi, ki preprečujejo izgubo podatkov, predvsem izdelava varnostnih kopij ter fizična in programska zaščita. PANTHEON Gostovanje plačujete v sklopu mesečnega pavšala in vključuje uporabo programa, zakonske posodobitve, arhiviranje podatkov in najem strežnika.

Nakup PANTHEON-a

Če se odločite za nakup programa, je le-ta nameščen na vašem računalniku/strežniku in v tem primeru sami skrbite za redne nadgradnje programa na nove verzije (zakonske spremembe in nove funkcionalnosti) ter za arhiviranje podatkov. Znesek nakupa poravnate v enkratnem znesku, program preide v vašo last, enkrat letno pa se vam obračuna pavšal za osveževanje programa.