small_business_logo-1

Za jednostavno upravljanje malim preduzećima

PANTHEON Small Business nudi sve funkcije (sa mogućnošću proširenja na napredne funkcije) za potrebe malih preduzeća i samostalnih preduzetnika, koji žele da povećaju svoju produktivnost.
circle_small

Za samostalne preduzetnike i mala preduzeća

Malim preduzećima nije potreban složen poslovni program. Većina njih, koristi usluge eksternog računovodstvenog servisa. Zato smo za mala preduzeća pripremili jednostavnu verziju programa PANTHEON, koji pokriva osnovne funkcionalnosti, potrebni za sveobuhvatno poslovanje:

 • Blagajničko poslovanje
 • Izdavanje i prijem dokumenata
 • Poslovanje sa eRačunima
 • Zalihe i skladišta
 • Putni nalozi
 • Osnovna kadrovska evidencija
circle_medium

Za mala i srednja preduzeća sa vlastitim računovodstvom

Za manja preduzeća, koja imaju malo složenije poslovne procese, a istovremeno sami vode računovodstvo, na raspolaganju je naprednija verzija programa PANTHEON, koji pokriva sledeće funkcionalnosti:

 • Blagajničko poslovanje
 • Izdavanje i prijem dokumenata
 • Poslovanje sa eRačunima
 • Zalihe i skladišta
 • Putni nalozi
 • Kadrovska evidencija
 • Poslovanje s inostranstvom
 • Vlastito računovodstvo
 • Obračun plata
 • Poslovna analitika
 • Osnovna proizvodnja
 • Osnovna sredstva
 • Servis

Da bismo olakšali početak poslovnog procesa, pripremili smo priručnik za preduzetnike koji započinju svoj biznis, samostalne vlasnike i one koji vode mala preduzeća.

Cene programske opreme PANTHEON Small Business

PANTHEON™ LX

11,90
/mesečni zakup licence
 • (Zakup licence: 239,00 € + godišnje osvežavanje: 50,19 €)
 • Blagajničko poslovanje
 • Izdavanje i prijem dokumenata
 • Poslovanje sa eRačuni
 • Zalihe i skladišta
 • Putni nalozi
 • Osnovna kadrovska evidencija
 • Poslovanje sa inostranstvom
 • Vlastito računovodstvo
 • Obračun plate
 • Poslovna analitika
 • Osnovna proizvodnja
 • Osnovna sredstva
 • Servis

PANTHEON™ LT

22,90
/mesečni zakup licence
 • (Zakup licence: 449,00 € + godišnje osvežavanje: 104,79 €)
 • Blagajničko poslovanje
 • Izdavanje i prijem dokumenata
 • Poslovanje sa eRačuni
 • Zalihe i skladišta
 • Putni nalozi
 • Osnovna kadrovska evidencija
 • Poslovanje sa inostranstvom
 • Vlastito računovodstvo
 • Obračun plate
 • Poslovna analitika
 • Osnovna proizvodnja
 • Osnovna sredstva
 • Servis

PANTHEON™ SE

52,90
/mesečni zakup licence
 • (Zakup licence: 1.399,00 € + godišnje osvežavanje: 293,79 €)
 • Blagajničko poslovanje
 • Izdavanje i prijem dokumenata
 • Poslovanje sa eRačuni
 • Zalihe i skladišta
 • Putni nalozi
 • Osnovna kadrovska evidencija
 • Poslovanje sa inostranstvom
 • Vlastito računovodstvo
 • Obračun plate
 • Poslovna analitika
 • Osnovna proizvodnja
 • Osnovna sredstva
 • Servis

Kupovina PANTHEON-a

Ukoliko se odlučite za kupovinu programa, isti je podešen na Vašem računaru i u tom slučaju, sami vodite računa za redovne nadogradnje programa na nove verzije (zakonske promene i nove funkcionalnosti) kao i za arhiviranje podataka. Kupovina je izmirena u jednokratnom iznosu, program postaje Vaše vlasništvo, dok se jednom godišnje obračunava nadogradnja (osvežavanje) programa.
 

Zakup PANTHEON-a (hosting)

Podatke koje unosite u program PANTHEON (npr. fakture, zalihe, računovodstvo, plate, i sl.) su sačuvani u bazi podataka, koja se uglavnom nalaze na posebnom računaru – serveru. Server je uvek aktivan, kako bi podaci uvek bili dostupni, a na serveru su uz to i odgovarajući sigurnosni uslovi koji sprečavaju gubitak podataka, pre svega izrada sigurnosnih kopija i programska zaštita. PANTHEON Hosting plaćate u sklopu mesečnog paušala i uključuje upotrebu programa, zakonske promene, arhiviranje podataka i zakup servera.