Plugins the integrimet

Implementimet dhe integrimet e zgjidhjeve partnere

Për të krijuar zgjidhje intuitive që janë të lehta për t’u përdorur, ne studiojmë përdoruesit, zakonet e tyre dhe krijojmë një përvojë të mirë të përdoruesit sipas qëllimeve të përcaktuara.
Zgjidhjet janë teknologjikisht të avancuara dhe bazohen në biznesin elektronik dhe integrimin e proceseve të biznesit brenda kompanisë dhe ndërmjet organizatave.

Ndërfaqet (Interfaces) e përdoruesve që ne zhvillojmë janë të pavarura dhe funksionojnë në bazë të shërbimeve të internetit.

DMS

Sistemi i dokumenteve e bën të lehtë dhe të shpejtë transferimin e dokumenteve në formë elektronike.

Dorëzimi i dërgesave nga Datalab Pantheon

Web aplikacion që lejon shpërndarjen e dërgesave postare nga Pantheon ERP.

COM to USB

Konvertuesi COM në USB lejon përdorimin e një ekrani POS.

CRM - ERP

Integrimi i Microsoft CRM dhe Pantheon ERP

CMS - CRM

Integrimi i Sitefinity CMS dhe Microsoft CRM.

Webshop - ERP

Webshop i integruar me Pantheon ERP.

CMS gradniki

Përditësimet e sistemit të menaxhimit të webfaqes, Sitefinity CMS.

sofFORMS

Integrimi i procesit të formave web dhe kapja e tyre masive.

sofSIGN

Është një zgjidhje e plotë për futjen e nënshkrimit elektronik mobil në çdo proces biznesi.

eCatalog

eCatalog është një aplikacion tablet i implementuar si një zgjidhje vertikale për Datalab Pantheon.