Vtiči in integracije

Implementacije partnerskih rešenja i integracije

Sa namerom da stvorimo intuitivna rešenja, koja su jednostavna za korišćenje, proučavamo korisnike, njihove navike, i u skladu sa postavljenim ciljevima, stičemo dobro korisničko iskustvo..
Rešenja su moderna, zasnovana na novim tehnologijama i bazirana na elektronskoj trgovini i integraciji poslovnih procesa unutar preduzeća i između organizacija. Korisnički interfejsi koje razvijamo su nezavnisni i funkcionišu na bazi web usluga.

DMS

Sistem za obradu dokumenata omogućava lak i brz prenos dokumenata u elektronsku formu.

Isporuka pošiljki iz Datalab Pantheon

Web aplikacija koja omogućava isporuku poštanskih pošiljki iz Pantheon ERP.

COM na USB

Konvertor iz COM na USB omogućava korišćenje POS displeja.

CRM - ERP

Integracija Microsoft CRM i Pantheon ERP poslovnih sistema.

CMS - CRM

Integracija Sitefiniti CMS i Microsoft CRM poslovnih sistema.

Webshop - ERP

Internet prodavnica integrisana sa Pantheon ERP poslovnim sistemom.

CMS nadogradnja

Nadogradnja sistema za upravljanje sadržajem sajta, Sitefiniti CMS.

sofFORMS

Integracija procesa web obrazaca i njihovo masovno hvatanje.

sofSIGN

Sveobuhvatno rešenje za uvođenje mobilnog elektronskog potpisivanja u bilo koji poslovni proces.

eCatalog

Elektronski katalog je aplikacija za tablet, implementirana kao vertikalno rešenje za Datalab Pantheon.