Ukrep ROSE

Optimizacija in racionalizacija za nas niso zgolj besede. Je naš način razmišljanja in udejstvovanja. Nenehno izobraževanje nas, kakor tudi naših strank, je ključ do uspeha. V ta namen smo se v petek, 23.3.2018 udeležili delavnice ukrepa ROSE, katera je potekala v prostorih Štajerske gospodarske zbornice Maribor.

Ukrep ROSE na nivoju celotne evropske unije prinaša nov standard za eRačune, kateri bo usklajen z evropskimi standardi. Predvsem to pomeni lažjo izmenjavo eRačunov po celotni EU pri javnih plačilih, kakor tudi v gospodarstvu. Da bo razumevanje in specifikacija eRačunov lažja, se za 12 procesov pripravlja točen opis, katere postavke so pomembne pri pripravi le teh.

Nikakor se ne gre bati, da bo novi standard vpeljan iz danes na jutri, zato bo veljalo prehodno obdobje zdajšnjega sloga na novega. Vsekakor priporočamo uporabo eRačunov, v kolikor jih še ne, saj so le ti enostavnejši, učinkovitejši in okolju prijazni. Kar tudi opažajo uporabniki aplikacije EBA DMS.
Za lažji pregled podjetij, katera prejemajo eRačun, se vzpostavlja register ePoslovanja, s katerim boste imeli enostaven vpogled preko katerega omrežja podjetje prejema eRačun. Ukrep bo doprinesel veliko pozitivnih učinkov. Med drugim racionalizacijo in poenostavitev e-poslovanja v EU, cenejše in bolj kakovostne javne storitve za državljane in gospodarstvo Slovenije in EU.
Javna uprava ga bo prevzela do konca maja 2018. Uporabniki, ki že uporabljajo aplikacijo EBA DMS, bodo s tem deležni preprostejše izmenjave elektronskih dokumentov s celotnim evropskim gospodarskim sektorjem, saj bo struktura izmenjave po vseh državah poenotena. S tem ukrepom bodo podjetja v EU postala tudi bolj konkurenčna.

Več podatkov o ukrepu najdete na spletni strani http://www.roseslovenia.eu/si/.

Similar Posts