iWare TrackIT WMS

WMS SISTEM SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA

V današnjem poslovnem svetu je konkurenca zelo raznolika in na splošno velja, da uspevajo podjetja, ki nenehno iščejo boljše in preprostejše rešitve, ki lajšajo in optimizirajo njihovo poslovanje. S tem in ustrezno kulturo podjetja se ločijo od njihove konkurence. Podjetja morajo planirati prihodnji razvoj podjetja ter poslovne cilje povezovati z uporabo sodobnih informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij.

Eden od ukrepov je nedvomno logistika, katere cilj je dostaviti pravo blago, v pravi količini, na pravo mesto, v dogovorjenem času, na dogovorjen način in to seveda s čim nižjimi stroški. Da bi lahko dosegli omenjene cilje logistike podjetja potrebujejo ustrezne pripomočke. Eden neizbežen pripomoček je prav sistem za informatizacijo skladišča. V našem podjetju ga poznamo pod imenom iWare TrackIT WMS.

Funkcionalnost

Ware TrackIT WMS podpira vse možne procese materialnega toka od prevzema, preko komisioniranja do izdaje iz skladišča. Sistem omogoča nadzor zalog v posameznih fazah logistike ter tako zagotavlja šaržno sledljivost od »inputov« do izhoda »outputov«. Poleg funkcij prevzemanja in izdajanja sistem vsebuje tudi funkcije inventure, prenosov med skladiščnimi mesti, spremljanje zasedenosti palet in drugo.

Delovanje

Sistem iWare TrackIT WMS izvaja opravila, ki mu jih posreduje nadrejeni poslovno informacijski sistem PANTHEON™. Naloge, ki jih skladišču postavlja PANTHEON™ kot so prevzem, skladiščenje, izdaja, odprema in transport, obdela in jih izvede neposredno. S pomočjo prenosnih terminalov se takoj pošlje povratne informacije nazaj v PANTHEON™. Pri uporabi sistema iWare TrackIT WMS in črtne kode podatke vnašamo le enkrat, v vseh nadaljnjih fazah pa se ti podatki le še uporabljajo, preverjajo in kontrolirajo. Programska oprema rešitve iWare TrackIT WMS je v celoti grajena modularno. Osnovo predstavlja centralni odjemalec iWareCLT, ki glede na licenco programske opreme sam namesti pripadajoče programske module. Zraven poljubne funkcionalnosti, določene z licenco, odjemalec omogoča dostop do poljubnih delovnih okolij, do katerih ima uporabnik dostop. Nadgrajevanje sistema se izvaja z uporabo internetnih povezav iz centralnega strežnika iWare.

Faze, ki jih pokriva sistem:

img_wms

Ključne prednosti so

Povečanje kakovosti storitev v skladišču

Zmanjšanje možnosti napak in optimizacija delovnega procesa poveča kakovost samih storitev in delovnega okolja.

Povečanje zadovoljstva kupcev

Zaradi krajših dobavnih rokov, sledljivosti blaga na poti do kupca, zanesljivost izdobave in zmanjšanja reklamacij.

Kontrola kvalitete

Z ustrezno vzpostavitvijo kontrol se vpelje ključna končna kontrola pred odpremo.

Lokacijsko označevanje

Vzpostavi se lažja prostroska in orientacijska navigacija, kar olajša samo gibanje po skladišču.

Znižanje logističnih stroškov

Z inovativnim pristopom in optimizacijo logističnih procesov.

Odlična preglednost

Vseh logističnih procesov, saj uporabniku daje možnost vpogleda v stanje v vsakem trenutku od koder koli.

Optimizacija človeškega dela

Brezpapirno poslovanje, povezava z zalednim ERP sistemom, enkraten vnos podatkov, hiter ter točen zajem podatkov s pomočjo črtne kode, drastično zmanjša uporabniške napake pri obdelavi podatkov

Optimizacija skladiščenja, prevzemov in izdaj

Avtomatizacija prevzemov in izdaj iz skladišča s pomočjo črtne kode bistveno pripomore k skrajšanju potrebnega časa za samo izvedbo ter zmanjšuje možnost napak značilnih za ročni način dela.

Povečanje pretočnosti skladišča

Z zmanjšanjem potrebnih manipulativnih časov in optimizacijo procesov.

Povečanje natančnost stanja zalog 99%+

Zaradi vzpostavitve programskih in procesnih kontrol se bistveno poveča natančnost stanja zalog po vseh lokacijah skladišča.

Časovni prihranki

Prihranki do 15% pri izvajanju pravilnega zaporedja nakladanja in razkladanja blaga in optimizacije komisionirne poti po skladišču.

Prihranki skladiščnega prostora

Vertikalna namestitev omogoča racionalnejšo izrabo skladiščnega prostora. Upoštevanje naprednih iWare algoritmov omogoča prihranke pri prostoru do 10%*.

Integracija s pomočjo radijske tehnike in RF–tehnologije

Omogoča preprosto spremljanje vseh aktivnosti zaposlenih v skladišču. Online sistem pa omogoča zaposlenim da se osredotočijo na delo in ne na papirno administracijo.

Dvig produktivnosti zaposlenih v skladišču

Produktivnost dela v skladišču se kaže v obliki, da lahko s istim ali celo manjšim številom zaposlenih, obvladujemo večji promet. Hkrati pa lahko njihovo produktivnost tudi merimo.

Enostavnejše delo zaposlenih

Delo v skladišču postane manj stresno. Zaposlenim si ni potrebno več zapomniti slehrnega artikla in njegovega odlagalnega mesta.

Integracija z aplikacijo PANTHEON™:

Sistem iWare TrackIT je že v osnovi odprt sistem, ki ga je možno poljubno integrirati. Način same integracije je odvisen od potreb vsake stranke posebej. Za potrebe PANTHEON™ uporabnikov smo izvedli integracijo na vseh področjih uporabe in zagotovili obojesmerno ONLINE povezavo med sistemoma za

– Šifrant artiklov
– Šifrant embalaže
– Alternativnih kod
– Materialno poslovanje prevzemov in izdaj
– Naročila kupcev in dobaviteljev
– Carinskega poslovanja
– Inventure
– Sprememb cen
– Pogodbenih cenikov in prodajnih pogojev kupcev
– Kontrolo razhajanj materialnega stanja obeh sistemov
– Spremljanje produktivnosti zaposlenih za potrebe kadrovske evidence in obračuna plač

Zavedamo se, da ima vsako podjetje svoje specifičnosti poslovanja, zato se vsaki stranki individualno posvetimo. Poskrbimo za celovito implementacijo rešitve. Projekt na strani naročnika projektno vodimo, poskrbimo za potrebno strojno opremo in kot dober gospodar nadziramo projekt uvedbe. S takim pristopom naročniku zagotavljamo, da bo delo opravljeno v določenem obsegu, predvidenih rokih ter po določeni ceni. V kolikor imate dodatna vprašanja ne odlašajte, izpolnite kontaktni obrazec ali pa nas kontaktirajte kar preko spleta. Z veseljem bomo sprejeli vaš izziv in vam podali naše predloge.