Uvođenje EBA DMS u preduzeće KOOP trgovina

Brežice, 21.9.2018 – U septembru smo uspešno priveli kraju implementaciju sistema za upravljanje dokumentima EBA u preduzeće KOOP trgovina. Uvođenje sistema započelo je ovog leta i projekat je završen u dogovorenim vremenskim okvirima i u okviru planiranih projektnih troškova.

Digitalizovani svet u današnje vreme sve više se razvija i tehnološki napreduje. Preduzeća se susreću sa velikim brojem dokumenata, u papirnom ili elektronskom obliku.

Problemi se javljaju, jer su količine papira i dokumentacije sve veće, pa zaposleni imaju sve veći problem da pronađu i unesu odgovarajući dokument, jer su neki skladišteni i više decenija. Da bi se ovo izbeglo, KOOP trgovina je odlučila da implementira elektronski sistem za upravljanje dokumentima EBA DMS.

Sistem za upravljanje dokumentima EBA DMS je sveobuhvatni dokumentni sistem koji obuhvata ceo radni proces dokumenta (workflow), čuvanje dokumenata, elektronsku poštu sa eletronskim sandučetom i listom ulazne i izlazne pošte, modula za skeniranje i korišćenje OCR tehnologije i mogućnost razmene pravno validnih elektronskih dokumenata poslovnih partnera i fizičkih lica.

Digitalizovani svet u današnje vreme sve više se razvija i tehnološki napreduje. Preduzeća se susreću sa velikim brojem dokumenata, u papirnom ili elektronskom obliku.

Problemi se javljaju, jer su količine papira i dokumentacije sve veće, pa zaposleni imaju sve veći problem da pronađu i unesu odgovarajući dokument, jer su neki skladišteni i više decenija. Da bi se ovo izbeglo, KOOP trgovina je odlučila da implementira elektronski sistem za upravljanje dokumentima EBA DMS.

Sistem za upravljanje dokumentima EBA DMS je sveobuhvatni dokumentni sistem koji obuhvata ceo radni proces dokumenta (workflow), čuvanje dokumenata, elektronsku poštu sa eletronskim sandučetom i listom ulazne i izlazne pošte, modula za skeniranje i korišćenje OCR tehnologije i mogućnost razmene pravno validnih elektronskih dokumenata poslovnih partnera i fizičkih lica.

Similar Posts