iWare TrackIT WMS

WMS SISTEM ZA UPRAVLJANJE SKLADIŠTEM (SISTEM ZA SKLADIŠNO POSLOVANJE)

U svetu poslovanja, danas, kada je konkurencija veoma velika, ističu se (uspevaju) kompanije, koje stalno traže bolja i jednostavnija rešenja koja pojednostavljuju i optimizuju njihovo poslovanje. Sa ovakvim rešenjima i svojom prepoznatljivošu ovakve kompanije odudaraju od svoje konkurencije. Preduzeća moraju da unapred planiraju budući razvoj kompanije i kombinuju poslovne ciljeve koristeći savremene informacione i telekomunikacione tehnologije.

Jedna od mera nesumljivo je logistika, koja za svoj cilj ima da isporuči ispravnu robu, u pravoj količini, na pravo mesto, u dogovorenom vremenu, na dogovoren način, i naravno, sa najnižim mogućim troškovima. Za postizanje ovih ciljeva, logističkim kompanijama potrebni su odgovarajući alati. Jedan od njih je sistem za upravljanjem skladištem. Mi ga znamo (U našem preduzeću poznat je) pod imenom iWare TrackIT WMS

Funkcionalnost

iWare TrackIT WMS podržava sve procese sledljivosti robe, od prijema, skladištenja, komisioniranja do isporuke (izdavanja) iz skladišta. Sistem omogućava kontrolu zaliha tokom celog ciklusa skladištenja, čime se obezbeđuje serijska sledljivost od ulaza »inputa« do izlaza »outputa«. Pored funkcija prijema i izdavanja robe, sistem sadrži i funkcije inventure (popisa robe), prenosa između skladišnih mesta, praćenja zauzetosti (upotrebe) paleta i još mnogo toga.

Delovanje

Sistem iWare TrackIT WMS usko je integrisan i obavlja zadatke koje pruža nadređeni poslovni informacioni sistem PANTHEON™. Svi nalozi koje PANTHEON™ isporučuje u skladište, kao što su prijem, skladištenje, izdavanje, otpremanje i transport, obrađuju se i izvršavaju direktno. Uz pomoć prenosnih terminala povratna informacija se automatski šalje u PANTHEON™. Prilikom upotrebe sistema iWare TrackIT WMS i bar-koda, podatke unosimo samo prvi put, a u svim sledećim fazama toka robe ovi podaci se koriste, proveravaju i kontrolišu. Softversko rešenje iWare TrackIT WMS u potpunosti je modularno. Osnovu predstavlja centralni klijent iWareCLT, koji u zavisnosti od licence instalira odgovarajuće programske module. Osim pristupa određenim modulima koje diktira licenca, klijent pruža i korisnička prava pristupa u okviru određenog modula. Nadogradnja sistema vrši se putem internet konekcije sa iWare centralnog servera.
 

Funkcionalnosti koje obuhvata sistem:

img_wms

Ključne prednosti su

Povećanje kvaliteta usluga u skladištu

Smanjena mogućnost greške i optimizacija rada povećava kvalitet usluga i sam radni prostor.

Povećanje zadovoljstva kupaca

Zahvaljujući kraćim rokovima isporuke, sledljivosti robe na putu do kupca, pouzdanosti isporuke i smanjenja reklamacija.

Kontrola kvaliteta

Pravilnim uspostavljanjem kontrole, uvedena je ključna, konačna kontrola pre isporuke.

Označavanje zona (lokacija)

Zoniranje skladišnog prostora i orijentacija, što olakšava navigaciju unutar skladišta.

Smanjenje logističkih troškova

Sa inovativnim pristupom i optimizacijom logističkih procesa.

Odlična preglednost

Svih logističkih procesa, što korisniku daje mogućnost uvida u stanje u svakom trenutku, na svakom mestu.

Optimizacija ljudskih resursa

Operacije bez papira, povezivanje sa pozadinskim ERP sistemom, jednokratni unos podataka, brzo i tačno skeniranje podataka pomoću bar-koda, drastično smenjuje greške korisnika prilikom obrade podataka.

Optimizacija skladištenja, prijema i izdavanja

Optimizacija prijema i izdavanja iz skladišta pomoću bar-koda značajno pomaže u skraćivanju vremena potebnog za unos i smanjuje mogućnost grešaka koje se dešavaju prilikom ručnog unosa podataka.

Povećanje protoka skladišta

Smanjenjem potrebnog manipulativnog vremena i otpimizacijom procesa.

Povećanje tačnosti inventara (popisa) 99%+

Zbog uspostavljanja kontrole programa i procesa, tačnost stanja zaliha se značajno povećava na svim skladišnim lokacijama (zonama).

Ušteda vremena

Ušteda do 15% kada se vrši pravilan redolsed odpreme i istovara robe i optimizacija puteva porudžbine u skladištu.

Ušteda skladišnog prostora

Vertikalna instalacija omogućava racionalnije korišćenje prostora za skladištenje. Uzimajući u obzir iWare napredne algoritme omogućava uštedu do 10%*.

Integracija sa zvučnom tehnikom i RF - tehnologijom

Omogućava jednostavno praćenje svih aktivnosti zaposlenih u skladištu. Online sistem omogućava zaposlenima da se koncentrišu na rad, a ne na administraciju papira.

Povećana produktivnost zaposlenih u skladištu

Produktivnost rada u skladištu ogleda se u činjenici da sa istim ili čak manjim brojem zaposlenih možemo rešiti veći promet. Istovremeno, njihova produktivnost se takođe može meriti.

Lakši rad zaposlenih

Rad u skladištu postaje manje stresan. Zaposleni više ne moraju da pamte svaki artikal i mesto na kome se nalazi.

Integracija sa aplikacijom PANTHEON™:

Sistem iWare TrackIT u osnovi je otvoren sistem koji se može proizvoljno integrisati. Način integracije zavisi od potrebe svakog klijenta ponaosob. Za potrebe PANTHEON™ korisnika implementirali smo integraciju u svim oblastima primene sistema i obezbedili dvosmernu, ONLINE vezu između sistema za povezavo med sistemoma za

– Šifarnik artikala
– Šifarnik ambalaže
– Alternativne kodove
– Robnomaterijalno poslovanje prijem i izdavanje
– Narudžbine kupaca i dobavljača
– Carinskog poslovanja
– Popisa (inventure)
– Nivelacije cena
– Ugovorenih cenovnika i komercijalnih uslova
– Kontrola razlika u materijalnom stanju u oba sistema
– Praćenje produktivnosti zaposlenih za potrebe kadrovske evidenc ije i obračuna zarada

Svesni smo da svaka kompanija ima svoje specifičnosti i ono po čemu se razlikuje u poslovanju i zato smo individualno posvećeni svakom klijentu. Bavimo se kompletnom implementacijom rešenja. Implementacija se rukovodi projektom na stani klijenta, vodimo računa o neophodnom hardveru, a kao dobar operater nadgledamo projekat uvođenja. Sa ovim i ovakvim pristupom, uveravamo klijenta da će rad biti obavljen u dogovorenom opsegu, određenim rokovima i po određenoj ceni. Ukoliko imate dodatnih pitanja, nemojte oklevati da popunite kontakt formu ili nas kontaktirajte putem interneta. Biće nam zadovoljstvo da prihvatimo vaš izazov i damo vam naše predloge.