sofSIGN – Mobilno podpisovanje

sofSIGN

je sveobuhvatno rešenje za uvođenje mobilnog elektronskog potpisivanja u bilo koji poslovni proces. Namenjeno je snimanju potpisanog digitalnog potpisa i uključivanje potpisa u bilo koju vrstu dokumenata, kao što su ugovori, dostavnice, radni nalozi, prenosnice i druga dokumenta.

Opis izvršenja elektronskog potpisa isporuke

Veliki broj preduzeća vrše isporuku robe i materijala sopstevnom dostavom. S obzirom da je isporuka raznovrsna i vrednost pojedinačne robe i materijala velika, očekuje se da se dostavna služba dosledno bavi potpisivanjem isporuke. Ove dostavnice, koje su uvek osnova za fakturu, zatim se vraćaju preduzećima. Tamo se u najboljem slučaju u celosti skeniraju. Ovakav postupak obezbeđuje preglednost dostavnica koje su se vratile preduzeću. Naravno, samo ispravno popunjena i potpisana dostavnica čini pravni osnov za fakturisanje. U praksi se često dešava da preduzeća ne vrate sve dostavnice. Prijavljuju se njihovi gubici, a često se dešava i da potpisi na dostavnici niso jasno čitljivi.

U tu svrhu smo za naše klijente razvili sofSIGN, rešenje koje im pomaže u rešavanju ovakvih problema. Prevoznik (dobavljač) se prijavljuje na mobilnu aplikaciju pomoću svog PIN-a, gde vidi listu otvorenih, neizmirenih proizvoda, dostavnice. Ovi dokumenti automatski su preuzeti na mobilnu aplikaciju iz postojećeg WMS WMS sistema. Sa unapred definisanim procesom, korisnik na listi ručno ili uz pomoć bar koda bira dostavnicu koja će biti predata kupcu. Proces izdavanja se odvija u realnom vremenu, što omogućava online praćenje statusa pošiljki i trenutni status procesa isporuke. Pri predaji robe, zajedno sa kupcem, odlučuje se o načinu preuzimanja, gde je podržan potpuni ili delimični prenos robe. Celokupni proces dostave takođe prate GPS podaci o lokaciji prenosa robe, što daje nedvosmislenu tačnost lokacije, na kojoj se desila isporuka robe.
Ove informacije, zajedno sa potpisom potpisnika, prenose se na originalnu dostavnicu i elektronski u dokumentni sistem DMS, gde je pokriven svaki elektronski potpis, kao i sam dokument koji je digitalno potpisan kvalifikovanim digitalnim sertifikatom. Samo na ovaj način osigurana je zakonska ispravnost.

Prednosti korišćenja sofSIGN rešenja:

  • radi na Android i iOS operativnom sistemu,
  • nedvosmisleno definisanje lokacije predaje robe,
  • kontrola procesa snabdevanja u realnom vremenu,
  • čitljivost potpisnika,
  • integracija sa WMS sistemom (direktno preuzimanje elektronskih i PDF dokumenata za isporuke)
  • integracija sa postojećim ERP sistemom
  • integracija sa EBA DMS sistemom
  • isporuka ima aktivnu ulogu u samom prodajnom procesu (statusne promene, obaveštenja o isporuci, automatsko fakturisanje, automatsko dodavanje potpisane isporučene napomene na račun …)

Similar Posts