public_service_logo

Poslovni program za preduzeća u javnom sektoru

Stabilan i u skladu sa važećim zakonodavstvom, program uvažava specifične uslove javnim sektorima kao budžetski korisnici (pre svega u računovodstvu i kadrovima) i omogućava da ustanove posluju pregledno i u skladu s propisima. Javni sektori na taj način povećavaju kvalitet rada i produktivnost bez troškova razvoja sopstvenog programa.

Računovodstvo, prilagođeno javnim preduzećima

Javni sektori su zbog budžetskog finansiranja podređena drugačijim pravilima knjigovodstva. PANTHEON podržava sve te posebne odredbe, koje je potrebno uvažiti u javnim ustanovama i kao takav je u skladu sa računovodstvenim standardima. Sadrži:

 • jedinstveni kontni plan,
 • bilans za određene korisnike,
 • bilans za druge korisnike,
 • ukupan bilans,
 • evidencijsko knjiženje.

Kadrovi i plate za javne službenike

Javne ustanove imaju posebna pravila u oblasti kadrova i plata. Finansiraju se iz budžeta i koriste kontni plan za budžetske organizacije.

 • ispis posebne platne liste za javnu upravu (redovno zaposleni, direktori, zaposleni u inostranstvu),
 • podešavanje zarada,
 • obračunavanje radniku za više radnih mesta na jednom obračunu,
 • kreiranje XML izvoza ISPAP datoteke.

Funkcionalnosti sistema PANTHEON Public Service

Cene programske opreme PANTHEON Public Service

PANTHEON™ GE

52,90
/mesečni zakup licence
 • (Zakup licence: 1.399,00 € + godišnje osvežavanje: 293,79 €)
 • Blagajničko poslovanje
 • Narudžbine kupaca i dobacljača
 • Izdavanje i prijem računa
 • Putni nalozi
 • Osnovna kadrovska evidencija
 • Magacin, inventar, carina
 • Računovodstvo
 • Osnovna sredstva
 • Servis
 • Obračun plata
 • Napredna kadrovska evidencija
 • Jednostavna proizvodnja
 • Poslovna inteligencija - predefinisane kontrolne tabele
 • Poslovna inteligencija - kontrolne table po meri
 • Poslovna inteligencija - analize, izveštaji, planiranje
 • Obračun PDV

Zakup PANTHEON-a (hosting)

Podatke koje unosite u program PANTHEON (npr. fakture, zalihe, računovodstvo, plate, i sl.) su sačuvani u bazi podataka, koja se uglavnom nalaze na posebnom računaru – serveru. Server je uvek aktivan, kako bi podaci uvek bili dostupni, a na serveru su uz to i odgovarajući sigurnosni uslovi koji sprečavaju gubitak podataka, pre svega izrada sigurnosnih kopija i programska zaštita. PANTHEON Hosting plaćate u sklopu mesečnog paušala i uključuje upotrebu programa, zakonske promene, arhiviranje podataka i zakup servera.
 

Kupovina PANTHEON-a

Ukoliko se odlučite za kupovinu programa, isti je podešen na vašem računaru i u tom slučaju, sami vodite računa za redovne nadogradnje programa na nove verzije (zakonske promene i nove funkcionalnosti) kao i za arhiviranje podataka. Kupovina je izmirena u jednokratnom iznosu, program postaje vaše vlasništvo, dok se jednom godišnje obračunava nadogradnja (osvežavanje) programa.