Kompletna integracija sa internet prodavnicom WooCommerce

Razvoj dobre internet prodavnice, koja je ne samo lepa, već i jednostavna za upotrebu sa stanovišta kupca i korisnika ne bi trebalo da bude zahtevan proces. S jedne strane, strategiju izrade web stranica diktiraju tržište i tehnologija, a sa druge stane želje kupca. Razumevanje potreba kupca i korisnika web stranica za nas je presudno, jer samo poznavanjem poslovnih procesa možemo stvoriti kvalitetnu internet prodavnicu koja nije samo tehnički sofisticirana, već je dizajnirana da bude orijentisana na prodaju, a to je upravo ono što ona treba da bude.

Moderna internet prodavnica WooCommerce integrisana sa ERP PANTHEON (SofWoo)

Integracija WooCommerce internet prodavnice sa poslovnim informacionim sistemom DataLab Pantheon omogućava optimalnu obradu narudžbina i jednostavno modeliranje prodajnog programa. Kako je WooCommerce nadogradnja najrasprostranjenijeg portala za uređivanje web stranica WordPress, izbor ove platforme je najracionalniji i sa skupom postojećih dodataka jedna od najrasprostranjenijih web platformi ovog vremena. Veza sa Pantheon poslovnim informacionim sistemom ostvaruje se pomoću dodatka SofWoo. Omogućava potpuno automatizovanu, dvosmernu komunikaciju sa web stranicom i upravljanje zalihama, cenama, popustima, klasifikacijama, kuponima, akcijama i popustima, narudžbinama. Ovo značajno pojednostavljuje proces prodaje i poboljšava korisničko iskustvo. Za webmastere donosi mnogo pojednostavljenja koja ranije nisu imali klasičnim integracijama.

PREDNOSTI

– kompletna administracija prodajnog asortimana iz DataLab Pantheon aplikacije,
– prenos atributa proizvoda iz Pantheona na web prodavnicu (artikal, naziv, opis, slika, dimenzije…),
– automatski prenos stanja zaliha proizvoda u realnom vremenu,
– čvrste rezervacije kod narudžbina,
– automatski prenos online narudžbina i podataka o cenama,
– samodejni prenos statusov naročil in podatkov o cenah,
– ažuriranje Pantheon naružbina i njihovo prenos na web,
– automatsko podnošenje naloga na osnovu pravila za otpremu pošiljke,
– automatsko praćenje i izveštavanje o stanju web narudžbina,
– sinhronizacija korisnika između WooCommerce i DL Pantheon prema unapred konfigurisanim parametrima,
– kategorizacija proizvoda na više nivoa direktno iz Pantheon aplikacije,
– automatski prenos ugovorenih cenovnika za kupce.

Prednosti koje se postižu integrisanjem ERP sistema i WooCommerce web rešenja

• nema ponavljajućeg unosa podataka i mogućnosti greške prilikom unosa;

• značajno se smanjuje vreme za obradu i otpremu naloga;

• smanjuju se operativni troškovi i potrebe za zapošljavanjem privremenih radnika prilikom povećanja obima prodaje;

• povećava se transparentnost podataka o prodaji u WooCommerce i tako se dolazi do jasnijih pokazatelja koji pomažu u donošenju odluka.

Integracija sa poslovnim programom Pantheon je potpuno automatizovana u oba smera. Prilikom integracije ova dva sistema prenosi se skup podataka koji se odnose na prodajni program (opisi, cene, komercijalni uslovi, zalihe), sistem za obradu naloga je automatizovan (prenos naloga iz internet prodavnice i automatsko slanje, razmena se odvija na nivou korisnika – postojećih kupaca tako da postoji sva istorija narudžbina, komercijalnih uslova), upravljanje promotivnim marketinškim aktivnostima i svim ostalim aktivnostima vezanim za proizvode uređujemo u PANTHEON-u.

Similar Posts