Omogočimo sanje

Danes vsak iz svoje perspektive pogledujemo v prihodnost in se sprašujemo, na kakšen način bo trenutna zdravstvena in posledična gospodarska kriza spremenila naš vsakdan. Vprašanja, ki se odpirajo, niso le ekonomska, ampak zadevajo vsesplošen prihodnji razvoj človeške družbe. Obstaja namreč široko uveljavljeno prepričanje, da bo kriza pomembno spremenila globoko zakoreninjene vedenjske vzorce in prepričanja posameznikov in na ta način vzpostavila novo definicijo »normalnosti«.

Trenutna situacija pa nam ponuja tudi priložnost za premislek glede prihodnjega razvoja tako gospodarstva kot tudi družbe nasploh. V zadnjih nekaj mesech smo skupaj z našimi strankami iskali rešitve, odpravili marsikateri pomislek ter se trudili, da je bil prehod na “novo normalnost” čim lažji za vsakega uporabnika programske opreme. Na daljavo smo opravili ure in ure delavnic, izobraževanj in predstavitev novosti, ki jih današnji čas zahteva. Zavedamo se, da so motivirani zaposleni srce vsakega uspešnega podjetja, zato smo se letos še posebej osredotočili na področje krepitve kompetenc zaposlenih v različnih panogah podjetij tako doma, kot tudi v tujini. Trudili smo se in obljubljamo, da se bomo trudili še naprej, da pri naših strankah vzpodbujamo radovednost in kreativnost.

Ker se zavedamo, da je radovednost in kreativnost potrebno negovati že od zgodnjega otroštva dalje, smo se vključili v projekt »Omogočimo sanje«, ki ga izvaja Zveza prijateljev mladine Maribor. Projekt je zastavljen na ideji, da otrokom in mladostnikom omogočajo razvijanje ustvarjalnosti, nadarjenosti in talentov, ki otrokom omogočajo lažjo in lepšo prihodnost. S sredstvi srčnih donatorjev otrokom sofinancirajo tematske tabore, na katerih poglabljajo vsebine, ki jih v rednem šolskem programu ni, udeležencem pa omogočajo razvijati posebne veščine, znanja in kompetence. Poleg tematskih taborov pa sofinancirajo še razne izvenšolske aktivnosti, tečaje in individualne pomoči pri nadaljnjem razvoju že prepoznanih sposobnosti tako posameznih otrok kot manjših skupin mladostnikov.

Sredstva, namenjena poslovnim darilom, smo v tem letu v celoti namenili projektu Zveze prijateljev mladine.

Similar Posts