|

NOVI TERMINI delavnic EBA DMS – Privoščite si nova znanja

Zaradi odličnega odziva na delavnice iz poznavanja dokumentnih sistemov in podrobneje rešitve EBA DMS, ki smo jih izvedli v februarju 2022, smo se odločili, za ponovno izvedbo delavnic v maju 2022.

Znanja, ki jih boste pridobili, vam bodo olajšala delo z raznovrstnimi dokumenti. Kakovostno obvladovanje poslovnih procesov in projektno vodenje s pomočjo dokumentnega sistema, bosta prihranila vaš čas in izboljšala vašo učinkovitost pri delu. Delavnice so namenjene tako posameznikom, ki že uporabljajo dokumentni sistem EBA DMS in bi želeli nadgraditi svoje znanje, kot tudi novim uporabnikom, ki se z rešitvijo še niso srečali.

KDAJ: od 9. do 19. maja 2022

KJE: Ljudska univerza Slovenska Bistrica

Naši predavatelji so izkušeni svetovalci in uvajalci informacijskih rešitev, s številnimi izkušnjami iz prakse. Udeleženci naših predavanj na delavnici aktivno sodelujejo s sprotnim reševanjem nalog, kar je ena glavnih prednosti naših predavanj. Ob koncu predavanj imajo vsi udeleženci možnost certificiranja in pridobitve potrdila o poznavanju rešitve EBA DMS.

Vabimo vas, da izberete delavnico zase in izboljšajte svojo konkurenčno prednost na trgu. Na voljo so vam naslednje delavnice.

OSNOVE PROGRAMA EBA DMS – 9.5.2022


Pred dejansko uporabo rešitve EBA DMS se bodo kandidati seznanili z uporabniškim okoljem. Delavnica s področja osnovne uporabe EBA DMS kandidatom omogoča kontinuirano spremljanje in podporo s strani izvajalca v času izvedbe delavnice. Tekom delavnice bodo kandidati spoznali tehnologijo, procese, možnosti uporabe in rešitve, ki so na voljo ter usvojili znanja, ki so potrebna za delo z dokumentnim sistemom.

Ciljna skupina:  novi uporabniki EBA DMS

Kdaj: ponedeljek, 9.5.2022, ob 9:00

Trajanje: 2 x 3 pedagoške ure, 1 dan
 
Glavni namen tečaja/delavnice: Delavnica je namenjena vsem novim uporabnikom, ki se na novo spoznavajo z okoljem EBA DMS.
 
Cilji tečaja/delavnice so, da se kandidati:

 • spoznajo in osvojijo metode za delo z dokumentnim sistemom,
 • seznanijo z uporabniškim okoljem EBA DMS.
 • spoznajo z osnovnimi akcije v samem uporabniškem vmesniku,
 • spoznajo z elektronskim vodenjem dokumentacije,
 • seznanijo z osnovnimi procesnimi znanji za rokovanje z elektronskimi gradivi,
 • seznanijo s pravicami in načini uporabe kvalificiranih digitalnih potrdil,
 • spoznajo z metodami za hiter dostop do dokumentov in z varno hrambo elektronskih dokumentov in njihovih prilog,
 • skozi praktične primere naučijo izvajati različne funkcije na dokumentih ter urejati razne nastavitve.

Predznanje: ne potrebujete predznanj

Cena in oblike izobraževanja: 220,00 € + DDV / osebo *

* Ob prijavi do 25.4.2022 vam ob prijavi ene osebe, kotizacijo za drugo osebo podarimo. Kontaktirajte naše prijazne svetovalce in se pozanimajte o popustih ob prijavi več udeležencev ter o popustu za naše pogodbene stranke.

Izobraževane poteka v živo na lokaciji Ljudska univerza Slovenska Bistrica, lahko pa jih spremljate tudi v živo v obliki webinarja. Vsi udeleženci po koncu izobraževanja prejmejo dostop do posnetka delavnice in gradiv.

Prijavite se na tecaji@softeh.com ali na (0)2 421 56 70.

NAPREDNO POZNAVANJE SISTEMA EBA DMS – 11.5.2022 in 12.5.2022

Delavnica s področja intenzivne uporabe DMS rešitev, ki kandidatom omogoča kontinuirano spremljanje in podporo s strani izvajalca v času neposredne izvedbe delavnice.

Medtem, ko je namen delavnice Osnove EBA DMS globalno spoznavanje sistema, pridobivanja znanja za osnovno delo z EBA DMS ter urjenje v njegovi uporabi, boste na tej delavnici pridobili tudi naprednejša znanja za samostojno uporabo EBA DMS. 

Ciljna skupina: napredni uporabniki EBA DMS
 
Kdaj: sreda, 11.5.2022, ob 9.00 in četrtek, 12.5.2022, ob 9.00

Trajanje: (4 x 3 pedagoške ure), 2 dni
 
Glavni namen tečaja/delavnice: Delavnica je namenjena vsem uporabnikom, ki bi želeli usvojiti napredno znanje uporabe EBA DMS.
 
Cilji tečaja/delavnice je, da se kandidati:

 • spoznajo z osnovami sistema EBA DMS,
 • seznanijo z različnimi metodami za delo z dokumentnim sistemom,
 • spoznajo s postopki in uporabniškimi nastavitve, ki jih potrebujejo za delo z dokumenti,
 • skozi praktične primere seznanijo z elektronskim vodenjem dokumentacije v dokumentnem sistemu,
 • seznanijo s hitrejšim iskanjem in varno hrambo dokumentacije,
 • spoznajo s prednostmi avtomatizacije poslovanja.

Predznanje: ne potrebujete predhodnih predznanj

Cena in oblike izobraževanja: 385,00 € + DDV / osebo *

* Ob prijavi do 25.4.2022 vam ob prijavi ene osebe, kotizacijo za drugo osebo podarimo. Kontaktirajte naše prijazne svetovalce in se pozanimajte o popustih ob prijavi več udeležencev ter o popustu za naše pogodbene stranke.

Izobraževane poteka v živo na lokaciji Ljudska univerza Slovenska Bistrica, lahko pa ga spremljate tudi v obliki webinarja v živo. Vsi udeleženci po koncu izobraževanja prejmejo dostop do posnetka delavnice in gradiv.

Prijavite se na tecaji@softeh.com ali na (0)2 421 56 70.

ADMINISTRACIJA SISTEMA EBA DMS – 18.5.2022 in 19.5.2022

Prilagojen in zelo intenziven program izobraževanja, v katerem bodo kandidati spoznali osnove okolja EBA DMS in pridobili dodatna znanja, ki so potrebna za sistemskega administratorja EBA DMS.
 
Ciljna skupina: administratorji EBA DMS
 
Kdaj: sreda, 18.5.2022, ob 9.00 in četrtek, 19.5.2022, ob 9.00

Trajanje: 4 x 3 pedagoške ure, 2 dni
 
Glavni namen tečaja/delavnice: delavnica je namenjena skrbnikom EBA sistema za administriranje EBA DMS
 
Cilji tečaja/delavnice:

 • Kandidati bodo seznanjeni z nastavitvami EBA DMS okolja.
 • Kandidati bodo spoznali tipe dokumentov ter spremne liste, ki dokumente spremljajo.
 • Kandidati bodo skozi praktične primere spoznali upravljanje organizacijske sheme, kreirali pravila na dokumentih, časovna in povezana pravila, ter urejali nastavitve za elektronsko izmenjavo.

Predznanje:  opravljeno izobraževanje iz osnov EBA DMS oz. opravljena evalvacija kandidata

Cena in oblike izobraževanja: 280,00 € + DDV / osebo *

* Ob prijavi do 25.4.2022 vam ob prijavi ene osebe, kotizacijo za drugo osebo podarimo. Kontaktirajte naše prijazne svetovalce in se pozanimajte o popustih ob prijavi več udeležencev ter o popustu za naše pogodbene stranke.

Izobraževane poteka v živo na lokaciji Ljudska univerza Slovenska Bistrica, lahko pa ga spremljate tudi v obliki webinarja v živo. Vsi udeleženci po koncu izobraževanja prejmejo dostop do posnetka delavnice in gradiv.

Prijavite se na tecaji@softeh.com ali na (0)2 421 56 70.

INDIVIDUALNA PROCESNA IZOBRAŽEVANJA IN SVETOVANJA

Potreba po spremembah in nadgradnji svojega dela iz različnih razlogov (različna vsebinska in procesna predznanja zaposlenih v podjetju, razvoj novih tehnologij, spremembe procesov znotraj podjetja) zahtevajo nenehno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Izpopolnjevanje omogoča zaposlenim, da osvežujejo, dopolnjujejo, širijo in poglabljajo znanje in spretnosti, ki jih potrebujejo pri delu.
 
Izvedba
: Naročnikom nudimo individualna procesna izobraževanja in svetovanja, prilagojena željam in zahtevam naročnika.  Vsebina individualnega izobraževanja je kombinacija izvajalčevega izbora primerov v povezavi s potrebami naročnika. Za pripravo učnega načrta individualnih delavnic najprej izvedemo posnetek stanja. 
 
Cilj: Kandidati bodo pridobili informacije o predlogih za drugačno delo na podlagi konkretnih primerov ter navodila za delo, prilagojena njihovim delovnim procesom.
 
Namen: Kandidati bodo na individualni delavnici:
– usvojili zahtevano znanje na ustreznem (čim višjem) nivoju,
– poleg vsebinskih znanj usvojili tudi procesna znanja,
– dosegli trajnost, prenosljivost in uporabnost znanja,
– dosegli zmožnost nadgradnje znanja in ustvarjanje novega znanja.

Cena:  Priprava ponudbe glede na posnetek stanja. Za več informacij nas kontaktirajte na tecaji@softeh.com ali na (0)2 421 56 70.


Vse delavnice izvajamo po dogovoru tudi individualno za zaprte skupine na lokacijah v Ljubljani, Mariboru, Slovenski Bistrici in Piranu. Za povpraševanje smo vam na voljo na telefonski številki (0)2 421 56 70 ali na tecaji@softeh.com.

Pogoji udeležbe in odjave:

Pogoji prijave/odjave: Na izobraževanje se lahko prijavite do zaključka zbiranja prijav (2 delovna dneva pred pričetkom izobraževanja) oz. do zapolnitve prostih mest. Po tem roku lahko prijavo izjemoma oddate po elektronski pošti na naslov tecaji@softeh.com  ali po telefonu št. (0)2 421 56 70. V kolikor se želite odjaviti vas prosimo, da to storite pisno najkasneje 2 delovna dneva pred izobraževanjem na elektronski naslov tecaji@softeh.com . V primeru nepravočasne odjave ali neudeležbe vam bomo žal primorani zaračunati celotno vrednost zneska.

Pridržujemo si pravico do spremembe terminov, oblike izvedbe izobraževanj in vsebine izobraževanj! Vse pravice pridržane.

Similar Posts