public_service_logo

Poslovni program za podjetja v javnem sektorju

Stabilen in v skladu z veljavno zakonodajo program upošteva specifična določila, ki jih javna podjetja kot proračunski uporabniki imajo (predvsem v računovodstvu in kadrih) ter omogoča, da poslujejo pregledno in v skladu s predpisi. Javna podjetja tako povečajo kakovost dela in storilnost brez stroškov razvoja lastnega programa ali daljših uvajalnih časov.

Računovodstvo, prilagojeno javnim podjetjem

Javna podjetja so zaradi proračunskega financiranja podrejena drugačnim pravilom knjigovodenja, kot veljajo za druge gospodarske subjekte. PANTHEON podpira vsa ta specifična določila, ki jih je potrebno upoštevati pri javnih podjetjih, prav tako pa je skladen s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Vsebuje tudi:

  • enotni kontni načrt,
  • bilance za določene uporabnike,
  • bilance za druge uporabnike,
  • skupne bilance,
  • evidenčno knjiženje.

Kadri in plače za javne uslužbence

Javna podjetja imajo specifična pravila tudi na področju kadrov in plač. Ker se financirajo iz javne blagajne, se to odraža tudi pri izpisih in obrazcih, ki jih podjetja oddajajo pristojnim državnim ustanovam (AJPES, ipd.):

 • izpis posebne plačilne liste za javno upravo (navadni zaposleni, direktorji, zaposleni v tujini),
 • nastavitev vrst zaslužka,
 • obračunavanje delavcu več delovnih mest na enem obračunu,
 • kreiranje XML izvoza ISPAP datoteke,
 • in mnogo več.

Funkcionalnosti sistema PANTHEON Public Service

Cenik programske opreme PANTHEON Manufacture

PANTHEON™ GE

52,90
/mesec za najem licence
 • (Nakup licence: 1.399,00 € + letno osveževanje: 293,79 €)
 • Blagajniško poslovanje
 • Izdaja in prejem dokumentov
 • Poslovanje z eRačuni
 • Zaloge in skladišča
 • Potni nalogi
 • Osnovna kadrovska evidenca
 • Poslovanje s tujino
 • Lastno računovodstvo
 • Obračuni plač
 • Poslovna analitika
 • Osnovna proizvodnja
 • Osnovna sredstva
 • Servis
 • Poslovna inteligenca – prednastavljene nadzorne plošče
 • Poslovna inteligenca – nadzorne plošče po meri
 • Poslovna inteligenca – analize, poročila, načrtovanje
 • Proizvodnja – planiranje
 • Proizvodnja – terminiranje
 • Proizvodnja – napredni delovni nalogi
 • Proizvodnja – kosovnice z alternativami

Najem PANTHEON-a (gostovanje)

Podatki, ki jih vnašate v program PANTHEON™ (npr. fakture, zaloge, računovodstvo, plače, ipd.) so vsi shranjeni v bazi podatkov, ki je običajno na namenskem računalniku, t.i. strežniku. Strežnik je vedno aktiven, da so tudi podatki vedno dostopni, poleg tega pa so na strežniku ustrezni varnostni ukrepi, ki preprečujejo izgubo podatkov, predvsem izdelava varnostnih kopij ter fizična in programska zaščita. PANTHEON Gostovanje plačujete v sklopu mesečnega pavšala in vključuje uporabo programa, zakonske posodobitve, arhiviranje podatkov in najem strežnika.

Nakup PANTHEON-a

Če se odločite za nakup programa, je le-ta nameščen na vašem računalniku/strežniku in v tem primeru sami skrbite za redne nadgradnje programa na nove verzije (zakonske spremembe in nove funkcionalnosti) ter za arhiviranje podatkov. Znesek nakupa poravnate v enkratnem znesku, program preide v vašo last, enkrat letno pa se vam obračuna pavšal za osveževanje programa.