iWare TrackIT WMS

WMS SUSTAV ZA UPRAVLJANJE SKLADIŠTEM (SUSTAV ZA SKLADIŠNO POSLOVANJE)

U poslovnom svijetu, danas, kada je konkurencija izrazito velika, ističu se (uspijevaju) kompanije, koje stalno traže bolja i jednostavnija rješenja koja pojednostavljuju i optimiziraju njihovo poslovanje. Sa ovakvim rješenjima i svojom prepoznatljivošu ovakve kompanije odudaraju od svoje konkurencije. Preduzeća moraju da unapred planiraju budući razvoj kompanije i kombiniraju poslovne ciljeve koristeći suvremene informacijske i telekomunikacijske tehnologije.

Jedna od mjera nesumljivo je logistika, koja za svoj cilj ima da isporuči ispravnu robu, u pravoj količini, na pravo mjesto, u dogovorenom vremenu, na dogovoren način, i naravno, sa najnižim mogućim troškovima. Za postizanje ovih ciljeva, logističkim kompanijama potrebni su odgovarajući alati. Jedan od njih je sistem za upravljanjem skladištem. Mi ga znamo (U našem preduzeću poznat je) pod imenom iWare TrackIT WMS

Funkcionalnost

iWare TrackIT WMS podržava sve procese sljedljivosti robe, od prijema, skladištenja, komisije do isporuke (izdavanja) iz skladišta. Sustav omogućava kontrolu zaliha tijekom cijelog ciklusa skladištenja, čime se obezbjeđuje serijska sljedljivost od ulaza »inputa« do izlaza »outputa«. Pored funkcija prijema i izdavanja robe, sustav sadrži i funkcije inventure (popisa robe), prijenosa između skladišnih mjesta, praćenja zauzetosti (upotrebe) paleta i još mnogo toga.

Delovanje

Sustav iWare TrackIT WMS usko je integriran i obavlja zadatke koje pruža nadređeni poslovni informacioni sustav PANTHEON™. Svi nalozi koje PANTHEON™ isporučuje u skladište, kao što su prijem, skladištenje, izdavanje, otpremanje i transport, obrađuju se i izvršavaju direktno. Uz pomoć prijenosnih terminala povratna informacija se automatski šalje u PANTHEON™. Prilikom upotrebe sistema iWare TrackIT WMS i bar-koda, podatke unosimo samo prvi put, a u svim sljedećim fazama toka robe ovi podaci se koriste, provjeravaju i kontroliraju. Softversko rešenje iWare TrackIT WMS u potpunosti je modularno. Osnovu predstavlja centralni klijent iWareCLT, koji u odnosu od licence instalira odgovarajuće programske module. Osim pristupa određenim modulima koje diktira licenca, klijent pruža i korisnička prava pristupa u okviru određenog modula. Nadogradnja sustava vrši se putem internet konekcije sa iWare centralnog servera.
 

Funkcionalnosti koje obuhvata sistem:

img_wms

Ključne prednosti su

Povećanje kvalitete usluga u skladištu

Smanjena mogućnost greške i optimizacija rada povećava kvalitetu usluga i sam radni prostor.

Povećanje zadovoljstva kupaca

Zahvaljujući kraćim rokovima isporuke, sljedljivosti robe na putu do kupca, pouzdanosti isporuke i smanjenja reklamacija.

Kontrola kvalitete

Pravilnim uspostavljanjem kontrole, uvedena je ključna, konačna kontrola prije isporuke.

Označavanje zona (lokacija)

Zoniranje skladišnog prostora i orijentacija, što olakšava navigaciju unutar skladišta.

Smanjenje logističkih troškova

Sa inovativnim pristupom i optimizacijom logističkih procesa.

Odlična preglednost

Svih logističkih procesa, što korisniku daje mogućnost uvida u stanje u svakom trenutku, na svakom mestu.

Optimizacija ljudskih resursa

Operacije bez papira, povezivanje sa pozadinskim ERP sistemom, jednokratni unos podataka, brzo i točno skeniranje podataka pomoću bar-koda, drastično smanjuje greške korisnika prilikom obrade podataka.

Optimizacija skladištenja, prijema i izdavanja

Optimizacija prijema i izdavanja iz skladišta pomoću bar-koda značajno pomaže u skraćivanju vremena potebnog za unos i smanjuje mogućnost pogrešaka koje se dešavaju prilikom ručnog unosa podataka.

Povećanje protoka skladišta

Smanjenjem potrebnog manipulativnog vremena i otpimizacijom procesa.

Povećanje točnosti inventara (popisa) 99%+

Zbog uspostavljanja kontrole programa i procesa, tačnost stanja zaliha se značajno povećava na svim skladišnim lokacijama (zonama).

Ušteda vremena

Ušteda do 15% kada se vrši pravilan redoljsed odpreme i istovara robe i optimizacija odredišnih puteva u skladištu.

Ušteda skladišnog prostora

Vertikalna instalacija omogućava racionalnije korištenje prostora za skladištenje. Uzimajući u obzir iWare napredne algoritme omogućava uštedu do 10%*.

Integracija sa zvučnom tehnikom i RF - tehnologijom

Omogućava jednostavno praćenje svih aktivnosti zaposlenih u skladištu. Online sustav omogućava zaposlenima da se koncentriraju na rad, a ne na administraciju papira.

Povećana produktivnost zaposlenih u skladištu

Produktivnost rada u skladištu ogleda se u činjenici da sa istim ili čak manjim brojem zaposlenih možemo rješiti veći promet. Istovremeno, njihova produktivnost se takođe može mjeriti.

Lakši rad zaposlenih

Rad u skladištu postaje manje stresan. Zaposleni više ne moraju da pamte svaki artikal i mjesto na kome se nalazi.

Integracija sa aplikacijom PANTHEON™:

Sustav iWare TrackIT u osnovi je otvoren sistem koji se može proizvoljno integrirati. Način integracije zavisi od potreba svakog klijenta pojedinačno. Za potrebe PANTHEON™ korisnika implementirali smo integraciju u svim područjima primjene sustava i omogučili dvosmjernu, ONLINE vezu između sustava za povezivanje između sustava za

 – Šifarnik artikala
– Šifarnik ambalaže
– Alternativne kodove
– Robnomaterijalno poslovanje prijem i izdavanje
– Narudžbe kupaca i dobavljača
– Carinskog poslovanja
– Popisa (inventure)
– Nivelacije cjena
– Ugovorenih cjenika i komercijalnih uvijeta
– Kontrola razlika u materijalnog stanja u oba sustava
– Praćenje produktivnosti zaposlenih za potrebe kadrovske evidencije i obračuna zarada

Svijesni smo da svaka kompanija ima svoje specifičnosti i ono po čemu se razlikuje u poslovanju i zato smo individualno posvećeni svakom klijentu. Bavimo se kompletnom implementacijom rješenja. Implementacija se vodi projektom na stani klijenta, vodimo računa o nužnom hardveru, a kao dobar operater nadgledamo projekat uvođenja. Sa ovim i ovakvim pristupom, uvjeravamo klijenta da će rad biti obavljen u dogovorenom opsegu, određenim rokovima i po određenoj cjeni. Ukoliko imate dodatnih pitanja, nemojte okljevati da popunite kontakt formu ili nas kontaktirajte putem interneta. Biće nam zadovoljstvo da prihvatimo vaš izazov i damo vam naše prijedloge.