EBA DMS

Sustav za upravljanje dokumentima - EBA

Poduzeća se svakodnevno susreću sa papirnatim i digitalnim dokumentima. Papirnati dokumenti najčešće se čuvaju u ormarima, dok se dokumenti u elektronskom obliku čuvaju u različitim e-sandučićima. Takvo upravljanje dokumentima iziskuje dosta vremena i vrlo je neefikasno. Osim toga protok informacija u poduzeću previše je spor i nije centraliziran.

Uvođenje sustava za upravljanje dokumentima (engl. Document Management System) je postupak koji precizno definira poslovne procese prilikom upravljanja dokumentima, a zatim tako definira procese, zajedno sa dokumentima, implementira u sustav za upravljanje dokumentima – DMS ( engl. Document Management System).

Uvedba dokumentnega sistema prinaša številne prednosti. Najpomembnejši dejavnik v trenutnih gospodarskih razmerah je dolgoročno znižanje stroškov upravljanja z dokumenti in povečanje učinkovitosti:

  • direktna ušteda u troškovima za potrošni materijal;
  • direktna ušeteda u troškovima koji se odnose na kopiranje i distribuciju dokumenata;
  • brže pretraživanje, pristup, distribucija i validacija dokumenata u elektronskoj formi. Sve ovo smanjuje vrijeme, a indirektno i troškove upravljanja dokumentima.

Pored ekonomičnosti, uvođenje sustava za upravljanje dokumentima ima i sljedeće prednosti:

brza pretraživanje i jednostavan pristup dokumentima

ušteda vremena prilikom pretraživanja dokumenata

kontrolu tijeka kretanja dokumenata, jednostavan i brz prijenos dokumenata ostalim zaposlenima

centralizirani sustav omogućava praćenje tijeka dokumenata, kontrolu pristupa dokumentima i mogućnost pristupa dokumentima sa različitih lokacija

mogućnost pristupa dokumentima preko različitih uređaja (računala, tableti, pametni telefoni, različiti terminali sa mogućnošću pristupa dokumentima u DMS preko web interfejsa)

elektronska arhiva je uvjek dostupna i podjednako vjerodostojna kao i fizička arhiva

usmjeravanje dokumenata u radne procedure - na primjer validacija i elektronska likvidacija dokumenata

automatsko digitalno primanje i identifikaciju svih vrsta primljenih dokumenata kao što su fakture, isporuke, narudžbe, ugovori, atesti,...

automatsko preuzimanje podataka iz drugih poslovnih aplikacija (veza sa izvornim dokumentom)

kontrola ugovora o nabavi i prodaji i aneksa ugovora

centralizacija upravljanja dokumentima na svim nivoima: definirana su jasna pravila za rukovanje dokumentima

usklađenost sa uputstvima GPRD

Upravljanje projektima

Upravljanje projektima

Za nesmetano funkcioniranje poduzeća veoma je važno da su procesi unutar poduzeća regulirani i podržani od strane poslovnih informacijskih rješenja, tako da korisniku olakšaju rad.

Poduzeća u prošlosti nisu posvećivala veliku pažnju sustavima za skladištenje dokumenata, ali pred nama je budućnost, u kojoj će poduzećima bez dokumentih sustava biti veoma teško da uspješno upravljaju fizičkim i poslovnim subjektima. Nalazimo se u periodu u kojem se kompanije, bilo zbog svojih interesa ili zbog toga što su na neki način prisiljene, odlučuju da uvedu sustav za upravljanje dokumenatima.

Prilikom uvođenja sustava za upravljanje dokumentima, veoma je važno da implementacijski partner, kojeg poduzeće odabere za uvođenje, vrlo precizno i točno ispita i definira procesni tijek različitih vrsta dokumenata u poduzeću. Svi procesi unutar poduzeća su u nekom trenutku povezani sa dokumentima, i veoma je važno da svi ovi procesi najpre budu na odgovarajući način detektirani, a zatim i pravilno podržani unutar dokumentnog sustava i preko plugin interfejsa povezani sa drugim poslovno informacijskim sustavom.

Ekipa preduzeća Softeh ima višegodišnje iskustvo u uvođenju sustava za upravljanje dokumentima u različite tipove poduzeća. Sustav za upravljanje dokumentima EBA DMS je integriran sa procesima proizvodnih poduzeća, trgovačkih poduzeća, javnih komunalnih poduzeća, bankarskog sektora, poduzeća za iznajmljivanje vozila…

Potpuno smo posvećeni svakom novom izazovu, pažljivo ispitujemo poslovne procese i zajedno sa klijentom uspješno integriramo sustav za upravljanje dokumentima.

Automatizacija ključnih procesa

EBA DMS rešenje pokriva 3 ključna poslovna područja:

  • Upravljanje dokumentima (Document Management)
  • Upravljanje procesima (Process Management)
  • Upravljanje obrascima (Forms Management)

Upravljanje dokumentima – Nezavisno i automatsko digitalno snimanje i prepoznavanje svih vrsta primljenih dokumenata, bez obzira na vrstu i tip transportnih medija.

Upravljanje radnim procedurama – EBA EBA Eba ima ugrađenu naprednu logiku za usmjeravanje i prosleđivanje poslovnih dokumenata u odnosu na različite varijabilne parametre, što omogućava visok stupanj fleksibilnosti pri pravilnom usmjeravanju dokumenata definiranim osobama. Potpisivanje dokumenata je ovako moguće putem aplikacije, web-a ili mobilnog uređaja. Omogućena je automatizirana verifikacija dokumenata na više nivoa, koja se odnosi na tip, klasifikaciju dokumenta, iznos troška i nosioce troškova.

Upravljanje obrascima pokriva dva različna, a važna područja.

Ulazni obrasci – modificirate bilo koji papirnati obrazac u web formu i objavite ga interno ili javno. Snimanje takvih obrazaca je automatizirano i jednostavno, bez potrebe za prepisivanjem.

Izlazni obrasci – bavimo se ručno generiranjem izlaznih dokumenata, kao što su izlazni računi, ugovori, narudžbe, servisni nalozi, što omogućava drastično smanjenje upotebe i trošenja papira.

Ulazni obrasci —Capturing Data (Webforms)

Izlazni obrasci —Generating Business Output (iForms)

Podržani poslovni procesi

Aplikacija EBA podržava različite poslovne procese, koji su u potpunosti prilagođeni korisnicima. Stoga, poduzeća mogu odmah povećati produktivnost i svoju konkurentnu prednost, jer ne moraju da prilagođavaju vlastite procese na postojeća rješenja. Zajedno sa EBA korisnicima pokrili smo sljedeće poslovne procese:

 

Elektronska arhiva

Elektronska arhiva

Elektronsko arhiviranje predstavlja najvažniji deo EBA DMS sistema. Glavna svrha elektronske arhive je skladištenje dokumenata, koji su kreirani isključivo u elektronskoj formi ili su digitalizirani u procesu preuzimanja. Pored skladištenja, EBA DMS osigurava kontrolu i upravljanje svim fazama životnog ciklusa dokumenta. Sa naprednim funkcijama omogućava visok nivo sigurnosti i sigurnost sustava. Sigurnost i zaštita dokumenata i datoteka u elektronskoj memoriji EBA DMS sistema osigurana je putem sistema autentifikacije i autorizacije korisnika putem kvalificiranih digitalnih certifikata, kojim se omogućava na različitim nivoima – od cjele arhive do pojedinačnog dokumenta.

Prednosti elektronskog arhiviranja

Elektronska arhiva ima mnoge prednosti u odnosu na klasični sustav arhiviranja, jer omogućava efikasniju kontrolu nad korištenjem dokumenata (bilježi se bilo koji pregled, izmjena ili ispis dokumenta, što osigurava sljedljivost tijekom cjelog perioda skladištenja), pristup dokumentima bez obzira na vrjeme i mjesto i njihovo bezbrižno čuvanje. Zato što zaposleni mogu pristupiti dokumentima preko web interfejsa, troškovi prosljeđivanja, dupliranja i distibucije dokumenata se smanjuju.

 

Sledljivost

Sledljivost

Još jedna karakteristika elektronske arhive je bilježenje svih akcija koje se događaju nad dokumentom. Može se utvrditi vrijeme skladištenja i pristupa dokumetima, kada je korisnik pregledao pojedinačan dokument ili ga ispisao, poslao putem elektronske pošte i slično. Kada se dokumenti nalaze u sustavu e-arhive, oni se mogu menjati bez snimanja revizijskog traga.

Ušteda na prostoru i novcu

Elektronski arhivirani dokumenti skoro i da ne trebaju fizički prostor. 100.000 dokumenata uskladištimo na disk, veličine DVD-a koji košta samo 5€. Tako nam ne treba prostor za arhivu i štedimo novac za troškove ispisima. Dokumenti koji su se u prošlosti ispisali i čuvali u registratorima za potrebe arhiviranja praktično su virtualno ispisaniu e-arhivi bez ikakvih troškova.

Sustav za skladištenje dokumenata EBA DMS omogućava visok nivo fleksibilnosti i povezanosti sa drugim softverskim paketima i rješenjima. Podržava razne transportne i komunikacijske kanale kao što su SMTP, AS2, FTP, WSS, XML, IMAP, FTPS, Bank Exchane, BizBox, MojRačun.

Integracija sa ERP

EBA DMS je povezana sa više ERP sistema (poslovni informacioni sistemi). Ti informacijski sustavi su:

Online integracija

  • BizBox/zzi.net (Automatsko prosljeđivanje i čitanje svih poruka e-pošte)
  • Elektronska pošta POP3/IMAP (Automatsko prosljeđivanje elektronske pošte)
  • Microsoft Office 365
  • Podatkovna izmenjava AS2

SDK alat

EBA DMS omogućava povezivanje sa poslovnim informacionim sustavima. Za integraciju postoji nekoliko dostupnih alata koji se mogu povezati sa bilo kojim informacijskim sustavom i EBA DMS.

Najčešće korišten način za povezivanje je preko programske knjižnice koja se zove EBAXCOM. Omogućava, da se poslovni informacijski sustav i sustav za upravljanje dokumentima spoje u jedno radno okruženje. Na taj način, za krajnje korisnike, uvođenje sustava za upravljanje dokumentima EBA DMS predstavlja značajno manje promjena u odnosu na uvođenje nekog drugog dokumentnog sustava.

EBAXCOM je objektna programska knjižnica, napisana u COM tehnologiji. Omogućava da svaki programski jezik, a samim tim i svaki poslovni informacijski sistem koji radi na Windows operativnom sistemu, može koristiti i poziva objekte i funkcije ove knjižnice.

Drugi način povezivanja EBA DMS i informacijskog sustava koristi EBA razvojne alate. Sustav za upravljanje dokumentima EBA DMS ima svoje razvojno okruženje koje služi za razvoj dodatnih funkcionalnosti uz pomoć okruženja EBA Developer. Koristeći ovu tehnologiju razvijena je potpuna integracija EBA DMS sistema sa SAP informacijskim sustavom.

Ovo razvojno okruženje omogućava dodatni razvoj specifičnih funkcionalnosti sustava kojim EBA DMS povećava fleksibilnost jer programeri mogu razviti dodatne module i programe bez ometanja jezgra (osnove) sustava. Svrha ovog alata je da veći korisnici EBA DMS koji imaju vlastiti razvoj mogu sami da razviju dodatne module i sami pokriju svoje vlastite specifične potrebe.

Razvojno okruženje EBA Developer omogućava razvoj softverskih modula unutar EBA DMS-a. Programski jezik, koji se koristi za razvoj je JavaScript. Kompletna knjižnica koja je razvijena je velika i omogućava vam da radite sa bazama podataka, sa internet i mrežnim protokolima, sa grafičkim blokovima i da pripremate grafički interfejs, da radite sa XML datotekama, sa komunikacijskim protokolom (SOAP), sa SAP objektima koji pozivaju interne EBA DMS dokumente i objekte.

Softeh pruža sledeće usluge u oblasti sustava za upravljanje dokumentima:

definisanje poslovnih procesa u upravljanju dokumentima

izvršavanje poslovnog procesa pomoću sustava za upravljanje dokumentima EBA;+

edukacija korisnika i savetovanje

Kao softversko rešenje za upravljanje dokumentima preporučujemo EBA softverski paket. To je proizvod poduzeća čija je primarni proizvod softver za upravljanje dokumentima. Softeh je partner preduzeća EBA.

Naša prednost nad drugim preduzećima jeste mogućnost integracije sistema za upravljanje dokumentima sa različitim poslovno informacionionim sistemima. . Rezultat te integracije je automatsko prepoznavanje računa i prijenos u izabran poslovno informacioni sustav nakon skeniranja.