Sodelovanje z Ekonomsko-poslovno fakulteto Univerze v Mariboru

Praktično znanje upravljanja z dokumenti v podjetju je ena izmed ključnih kompetenc diplomantov poslovnih ved. Na Ekonomsko-poslovni fakulteti želijo z organizacijo delavnic študentom omogočiti pridobivanje praktičnih kompetenc in s tem povečati njihovo konkurenčnost na trgu dela. S tem namenom smo se povezali z doc.dr.Simono Sternad Zabukovšek, profesorico za predmetno področje e-poslovanje, in organizirali dve delavnici.

Prva delavnica, namenjena dodiplomskim študentom, je bila pretežno teoretične narave, namen katere je bil študente seznaniti s tokovi elektronskega poslovanja med podjetji ter samo manipulacijo dokumentov v dokumentnem sistemu znotraj podjetja. Študentom smo predstavili proces obvladovanja dokumentov, delovnih postopkov in obrazcev znotraj dokumentnega sistema EBA DMS.

Delavnica, namenjena podiplomskim študentom, je bila praktično usmerjena, s poudarkom na manipulaciji vhodnih dokumentov v podjetju. Konkretno so študentje spoznali delovni tok vhodnega dokumenta. Študentje so sami v dokumentni sistem zajeli dva vhodna dokumenta ter jih na podlagi določenih parametrov za posamezni tip dokumenta opremili z obveznimi podatki ter posredovali uporabnikom v delovnem procesu. S praktično delavnico so se študentje seznanili z delovnimi tokovi znotraj podjetja, ter se sami preizkusili z obvladovanjem različnih tipov dokumentov znotraj podjetja. Ker so bili udeleženci delavnice že seznanjeni z osnovami, smo v kratkem času obdelali zelo veliko različnih vsebin.

Sodelovanja s fakulteto se veselimo, in verjamemo, da bomo dobro sodelovali tudi v prihodnje. V prihajajočem študijskem letu bomo pri predmetu Management informatike izvedli predstavitev DMS sistema, pri izvedbi praktične delavnice pri premetu Poslovno informacijske rešitve pa se bomo usmerili na obvladovanje dokumentov ter integracijo med DMS in ERP sistemom. Na ta način bodo študentje pridobili dodatna znanja o konkretnih razmerah na trgu, usvojili podjetniško miselnost ter prenesli pridobljeno znanje na praktične primere.

Similar Posts