Oddaja pošiljk iz Datalab Pantheon

Pošta Slovenije omogoča oddajo podatkov o pošiljkah prek svoje aplikacije »Poštno okence pri vas«. Gre za spletno aplikacijo, ki omogoča oddajo pošiljk, izdelavo dokumentov ter izmenjavo spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Več o tej aplikaciji je na voljo tukaj (http://wpo.posta.si/WPOOkence.aspx).V podjetju Softeh smo izdelali modul, ki nadomešča spletno aplikacijo »Poštno okence pri vas«. Uporabnik Datalab Pantheon lahko s pomočjo tega modula opremi pošiljke, kreira popis oddanih pošiljk in podatke pošlje na sprejemno pošto.

V primerjavi s klasičnim načinom oddaje pošiljk, ima Oddaja pošiljk iz Datalab Pantheon naslednje prednosti:

  • Pošta Slovenije uporabniku omogoča dodatni komercialni popust zaradi popolno opremljenih pošiljk.
  • Stranke vodite v vašem informacijskem sistemu, kar omogoča pregled nad vsemi naročili določenega kupca in s tem povezane prodajne aktivnosti – klubske kartice.
  • Vsi dokumenti so potrjeni iz strani Pošte Slovenije in jih ni potrebno ročno izpolnjevati.
  • Prek spremne številke imajo uporabniki in naslovniki na voljo informacijo, kje se pošiljka nahaja. Navedena funkcionalnost je še posebej uporabna za spletne trgovine.
  • Pošiljke, ki so oddane prek Pantheon Modula se na Pošti Slovenije hitreje usmerjajo, saj so opremljene s kodo AD. Naslovniku so zato dostavljene hitreje.
  • Uporabnik ima celovit pregled nad pošiljkami, dostavami pošiljk in statusi posameznih pošiljk. Statusi pošiljk so na voljo on-line, kar omogoča obveščanje naslovnikov (naslovniku lahko pošljemo sporočilo SMS ali elektronsko sporočilo, da je pošiljka dostavljena).

Similar Posts