POLITIKAT E PRIVATËSISË

Softeh është e përkushtuar të mbrojë privatësinë tuaj. Qasja në përmbajtjen dhe të dhënat e mbrojtura u sigurohet vetëm punonjësve dhe partnerëve të Softeh përmes një sistemi të sigurt identifikimi. Kjo politikë e privatësisë vlen për www.softeh.com, jo ​​për faqet, produktet dhe shërbimet e tjera online ose jashtë ndonjë linje në pronësi të Softeh.
Softeh garanton që të dhënat e mbledhura përmes faqes së internetit www.softeh.com janë të destinuara ekskluzivisht për kompanitë dhe nuk do t’i dorëzohen një pale të tretë ose nuk do të keqpërdoren në asnjë mënyrë tjetër.
Softeh rezervon të drejtën të përditësojë rregullat e përdorimit pa njoftim për përdoruesit e faqes së internetit www.softeh.rs. Data e ndryshimit të fundit: 29 korrik 2017.

Kushtet e përdorimit

Përdorimi i përmbajtjes dhe shërbimeve ndërvepruese në faqen e internetit www.softeh.com lejohet. Ndalohet çdo keqpërdorim me pajisje programore të veçantë, si dhe keqpërdorimet tjera. Keqpërdorimi është çdo veprim, qëllimi i të cilit i shkakton dëm Softeh-it, ose çdo personi tjetër juridik ose fizik. Softeh vlerëson keqpërdorimin e të dhënave dhe shërbimeve në faqet e internetit sipas diskrecionit të vet dhe rezervon të gjitha të drejtat në këtë drejtim. Keqpërdorimi i faqes së internetit do të sanksionohet nga Softeh sipas diskrecionit të vet. Këto rregulla zbatohen për të gjitha faqet e internetit në tërësinë e tyre, me përjashtim të rasteve kur nuk është cekur shprehimisht.

Njoftim për të drejtat e autorit

Përmbajtja e publikuar në të gjitha faqet e internetit www.softeh.com, është pronë e kompanisë Softeh d.o.o., përveç nëse përcaktohet ndryshe. Përmbajtja është e mbrojtur në bazë të Ligjit për të Drejtën e Autorit (“Gazeta Zyrtare e Sllovenisë, nr. 104/2009). Përmbajtja e faqes së internetit nuk mund të kopjohet, shumëzohet ose shpërndahet në asnjë mënyrë tjetër pa lejen me shkrim të kompanisë Softeh. Publikimi i përmbajtjes së faqes së internetit diku tjetër, tërësisht ose pjesërisht, nuk lejohet. Përdorimi i emrit dhe i pjesës më të madhe të paragrafit të parë lejohet në rastin kur plotësohen kushtet e mëposhtme:

  • në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend duhet të publikohet një link me www.softeh.com
  • në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend duhet të publikohet emri i autorit të artikullit origjinal, nëse dihet
  • nuk lejohet mbledhja dhe publikimi i organizuar i përmbajtjes së faqes së internetit www.softeh.com.

Kompania Softeh nuk është përgjegjëse për problemet e rastësishme të faqes. Po ashtu, Softeh nuk mban përgjegjësi për ndonjë informacion të pasaktë ose për ndonjë dëm të shkaktuar nga përdorimi i informacionit të pasaktë ose jo të plotë. Kompania Softeh rezervon të drejtën të përditësojë rregullat e përdorimit pa njoftuar përdoruesit e faqes së internetit www.softeh.rs. Data e fundit e modifikimit: 29 korrik 2017.

Të dhënat duke përdorur cookies

Çfarë janë cookies?

Cookies janë skedarë standard që vendosen në kompjuterin apo pajisjen e juaj kur vizitoni website të caktuara. Në www.softeh.rs ne përdorim cookies për të zbuluar se çfarë përmbajtje ju intereson dhe për t’ju mbajtur mend nëse ktheheni në faqen tonë.

Cookies në www.softeh.rs

Faqja e internetit www.softeh.rs përdor cookies të mëposhtëm.

PHPSESSID Ovaj kolačić upravlja Vašim informacijama o korisničkom profilu na PHP tehnologiji.
_ga _gat Ove kolačiće postavlja Google Analytics za beleženje pregleda određenih strana (detaljnije). Neke sesije traju do kraja sesije, neke duže. Nisu obavezni i ne sadrže nikakve lične podatke.
complianceCookie Kolačić koji Vas obaveštava, da internet strana koristi kolačiće. Traje 14 dana i vodi računa da se tokom tog perioda obaveštenja više ne prikazuju.

Për pyetje apo probleme, na kontaktoni në podpora@softeh.com.

Cilësimet e shfletuesit për cookies

Shfletuesi lejon default cookies. Nëse dëshironi të fshini ose ndryshoni cilësimet e shfletuesit, ndiqni udhëzimet për shfletuesin tuaj.

Nëse vendosni se cilat cookies dëshironi të pranoni dhe cilat të refuzoni në shfletuesin tuaj, faqja e internetit do ta respektojë këtë. Ju mund të fshini cookies ekzistuese duke përdorur shfletuesin tuaj.

Marka tregtare

Logoja dhe emri tregtar PANTHEON është markë e regjistruar e Datalab Tehnologije, d. d. Të gjitha markat e tjera tregtare janë në pronësi të kompanive të tyre përkatëse.
© 2022, Softeh d.o.o.,Të gjitha të drejtat e rezervuara.