10 rregullat tona të arta të komunikimit

1. Përqendrohemi në atë që është e rëndësishme për klientin.

2. Jemi të arritshëm dhe fleksibil për klientët, dhe bashkëpunojmë ngushtë me kolegët gjatë gjithë kohës.

3. Jemi në qendër të klientit me qasjen tonë, sigurohemi që klienti të jetë në zemër të gjithçkaje që ne bëjmë.

4. Mirëpresim përmirësimin e vazhdueshëm përmes trajnimit duke trajtuar ankesat dhe reagimet si një mundësi për tu rritur.

5. Ne ju sigurojmë klientëve eksperiencë të mirë duke u kujdesur për performancën e tyre.

6. Respektojmë kolegët tanë, jemi të sinqertë dhe të ndershëm në atë që bëjmë.

7. Përdorim gjuhën pozitive gjatë të folurit dhe të shkruarit.

8. Jemi të qartë për temën dhe shmangim “zhargonin”.

9. “Themi atë që bëjmë” dhe “Bëjmë atë që themi”.

10. Krijojmë një buzëqeshje me çdo kontakt.

Similar Posts