Saradnja sa Ekonomsko-poslovnim fakultetom Univerze u Mariboru

Praktično znanje o upravljanju dokumentima u preduzeću jedna je od ključnih kompetencija diplomiranih poslovnih ljudi. Ekonomsko-poslovni fakultet želi da svojim studentima pruži sticanje praktičnog znanja organizovanjem radionica, čime se povećava njihova konkurentnost na poslovnom tržištu. U tom cilju, udružili smo se sa doc.dr. Simonom Sternadom Zabukovšekom, profesorom u oblasti e-poslovanja i organizovali dve radionice.

Prva radionica za studente osnovnih studija bila je pretežno teoretska, a svrha je bila da se studenti upoznaju sa tokovima elektronskog poslovanja između poduzeća i da upravljaju dokumentima u dokumentnom sistemu unutar poduzeća. Studentima je predstavljen proces upravljanja dokumentima, radne procedure i obrasci u okviru EBA DMS dokumentnog sistema.

Radionica namenjena studentima postdiplomskih studija bila je praktično orijentisana, sa akcentom na manipulaciju ulaznim dokumentima u kompaniji.Posebna pažnja je posvećena toku ulaznih dokumenata. Studenti su sami dokumentovali dva ulazna dokumenta, i na osnovu određenih parametara za svaku vrstu dokumenta, uneli obavezne podatke i prosledili ih korisnicima u poslovnom procesu rada. Praktičnom radionicom, studenti su se upoznali sa radnim procesima unutar kompanije a takođe su i sami upravljali različitim vrstama dokumenata unutar kompanije. Pošto su učesnici radionice već bili upoznati sa osnovama, brzo smo obradili mnogo različitih sadržaja.

Radujemo se saradnji sa fakultetom i verujemo da ćemo dobro sarađivati i u budućnosti. U narednoj školskoj godini, predmet Informatika u menadžmentu će predstaviti DMS sistem, a na praktičnoj radionici na predmetu Poslovno informaciona rešenja usmeriće se na upravljanje dokumentima i integraciju DMS i ERP sistema. Na ovaj način studenti će steći dodatna znanja o konkretnim tržišnim uslovima, usvojiti preduzetnički način razmišljanja i preneti stečena znanja na praktične primere.

Similar Posts